Rekviem s.r.o.

Na základe výsledkov výberového konania v roku 1994, nás mesto Košice poverilo správou Verejného cintorína, Krematória a cintorína sv. Rozálie. Vďaka tejto praxi sme v oblasti prevádzky cintorínov a krematória získali neoceniteľné skúsenosti. V roku 2010 sme založili novú spoločnosť Rekviem s.r.o. a približne do roka, teda od júna 2011 sa venujeme projektu „Južný cintorín“ v Košiciach. V júni 2011 po necelom roku od kúpy pozemku, bol zahájený predaj prvých urnových hrobov a okienok kolumbária. Ide o unikátny projekt, ktorý na Slovensku nemá zatiaľ obdoby. Je to nový a moderný cintorín, na ktorom sa do praxe uvádzajú najnovšie poznatky z oblasti pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb, cintorínskej architektúry, stavieb, záhradníctva. Ďalšou novinkou je skupina bezplatných doplnkových služieb, ako je užívanie siete vodovodných studničiek, bezbariérových komunikácií, stojanov na bicykle, oddychové zóny s lavičkami, požičiavanie náradia na údržbu hrobových miest, ako sú napr. krhly, metličky a lopatky.  Od júna 2011 sa návštevník Južného cintorína môže prostredníctvom mobilného telefónu s prístupom na internet zorientovať priamo v teréne, alebo aj z domu zo svojho počítača a nájsť na mape hrobové miesto v ktorom odpočíva niekto z rodiny, alebo známy. Stačí si v sekcii „ZOZNAM POCHOVANÝCH“ zadať potrebné údaje a systém vyhľadá miesto a zobrazí fotografiu urnového hrobu, alebo epitafnej dosky v kolumbáriu.

MAPA PREVÁDZKY:

1.  Vedenie spoločnosti

  • Riadiace oddelenie vedenia spoločnosti
  • Ekonomické oddelenie

2.  Južný cintorín

  • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
  • Stavebné a kamenárske služby (výstavba a údržba hrobových miest, urnových hrobov a kolumbárií)
  • Cintorínske služby (údržba a prevádzka cintorína)

Mottom spoločnosti Rekviem s. r. o. sú: profesionalita, inovácie a spokojnosť klientov.

"Čo dáva zmysel životu, dáva
zmysel i smrti."

Obdobie spojené s odchodom blízkych ľudí na večnosť je vždy veľmi ťažké. My si to veľmi dobre uvedomujeme a práve preto sme tu pre Vás. Od roku 1994 poskytujeme komplexné pohrebné služby, zabezpečujeme kvetinovú výzdobu a tiež čistenie hrobov. Smrť je jedinou istotou v tomto živote a preto myslite aj na to, čo príde po tom. 

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...