10 rokov Južného cintorína


V júni 2021 sme si pripomenuli už 10. výročie prevádzky Južného cintorína v Košiciach. Našou predstavou v roku 2011 bolo prinesť obyvateľom Košíc vyššiu kutúru pri pochovávaní urien, tak aby sa každý návštevník nášho cintorína cítil príjemne a dôstojne. Našu snahu môže posúdiť už vyše 1500 zákazníkov (nájomcov) hrobových miest.

Pri tejto príležitosti Vám prinášame veľkú fotogalériu, kde si môžte pozrieť proces budovania cintorína.

 

 

Prázdny