Výstavba oplotenia


V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb pre klientov Južného cintorína a ochrany majetku sa v predošlých dňoch obnovilo pôvodné oplotenie medzi Verejným a Južným cintorínom z týchto dôvodov:

  • Prevádzkovateľ Verejného a Južného cintorína sú samostatné a oddelené právne subjekty s vlastnými pravidlami prevádzky cintorínov.
  • V posledných mesiacoch výrazne vzrástla majetková kriminalita na Verejnom cintoríne, čoho dôsledkom bolo odcudzenie viacerých bronzových búst, sôch, epitafných dosiek, vodovodných kohútikov a pod. na Verejnom cintoríne.
  • Prevádzkovateľ Južného cintorína sa na základe podnetov klientov rozhodol zmeniť návštevné hodiny Južného cintorína, ktoré sú odlišné od návštevných hodín Verejného cintorína. Osvetlenie Južného cintorína umožňuje predĺženú návštevnú dobu podľa želania klientov aj po zotmení.
  • Návštevná doba sa prispôsobuje aj nárokom pracujúcich klientov, ktorí po ukončení svojej pracovnej doby nemohli hlavne v zimných mesiacoch po 17:00 navštíviť hroby svojich zosnulých.
  • Užívanie výhod a používanie zariadenia Južného cintorína bolo určené iba pre klientov a návštevníkov Južného cintorína, čo bolo doposiaľ zneužívané.
  • Návštevná doba Južného cintorína sa vzhľadom na uvedené, upravuje celoročne od 07:00 do 20:00.
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...