Výstavba nových sekcií pre urnové hroby a základy pod nové kolumbáriá a výsadba vegetácie


Prevádzkovateľ Južného cintorína v záujme skvalitnenia služieb rozhodol ukončiť výstavbu zvyšných sekcií urnového hája a kolumbárií až po južnú hranicu areálu cintorína ešte v roku 2018. Cieľom tohoto opatrenia je zvýšiť atraktivitu cintorína pre budúcich klientov. V záujme prevádzkovateľa cintorína, ale hlavne klientov je prenájom urnových hrobov a okienok kolumbária v útulnom prostredí vzrastlej zelene. Pocit intimity a súkromia na tomto cintoríne do značnej miery poskytuje prostredie, ktoré sprítomňuje aj dostatočne vzrastlá vegetácia. Na začiatku sa vysádzajú sotva 80 centimetrové tuje, ktorých prítomnosť neposkytuje želané a očakávané súkromie potrebné na meditáciu pri urnovom hrobe, alebo pri kolumbáriu. Prevádzkovateľ cintorína očakáva, že do doby, kým sa prenájom nových sekcií dostane na rad, tak okolitá vegetácia v predstihu vysadená, bude dôstojne poskytovať želané a očakávané súkromie a intimitu pri návšteve hrobového miesta.

 

Mgr. Karol K A Č M Á R Y MBA - konateľ

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...