Skvalitnenie odpadového hospodárstva


Pre skvalitnenie poskytovaných služieb sa prevádzkovateľ Južného cintorína rozhodol pridať ďalší kontajner o obsahu 1100 litrov pre odpad. Odpad tvoria v prevažnej miere vyschnutá, alebo vyblednutá živá, či umelá kvetinová výzdoba, zbytky sviečok a kahancov. Nejakí zlomyseľní jedinci do kontajnerov občas prinesú aj čosi z domu. Monitorovací systém našťastie zaznamenáva aj tento druh nekalej činnosti a vyberá svoju daň. Odpadkové koše, ktoré mali 150 litrový obsah podľa prevádzkovateľa cintorína nenaplnil očakávania a preto bol nahradený jedným a neskôr aj druhým kontajnerom. V súčasnosti Južný cintorín disponuje dohromady dostatočným objemom pre 2.200 litrov odpadu. Prevádzkovateľ pohrebiska aj touto cestou ďakuje všetkým poriadkumilovným návštevníkom a nájomcom, ktorí zodpovedne umiestňujú odpad do kontajnerov, udržujú poriadok a tým výrazne prispievajú k čistote cintorína, ktorého stav a atraktivita je z veľkej časti aj ich zásluha. Ďakujeme.
Mgr. Karol K A Č M Á R Y  MBA – konateľ

 

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...