Označenie kolumbárií na "Južnom cintoríne"


Prevádzkovateľ pohrebiska „Južný cintorín“ pristúpil k označeniu kolumbáriových stien, aby tí ktorí hľadajú konkrétne hrobové miesto v okienkach kolumbária, mali uľahčené hľadanie. Na striešku kolumbáriových stien umiestnil žulové doštičky s číslom steny. Takto budú mať uľahčenú prácu podnájomcovia, návštevníci, ale aj pracovníci prevádzkovateľa pre rýchlejšiu orientáciu v priestore kolumbárií. Okrem toho si návštevníci webu na adrese: http://www.rekviem.sk/jvczoznam.html môžu v abecednom zozname pochovaných osôb nájsť hľadaného zosnulého s číslom hrobového miesta a farebným obrázkom hrobového miesta.

Prázdny