Nové urnové hroby vo výstavbe


Prevádzkovateľ pohrebiska zahájil osádzanie nových urnových hrobov na ôsmej sekcii Južného cintorína. Čoskoro budú pripravené pre nových záujemcov.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

Prázdny