Južný cintorín - asfaltovanie


Prevádzkovateľ Južného cintorína v záujme ďalšieho skvalitnenia poskytovaných služieb zrealizoval opravu asfaltového povrchu komunikácií a umožnil tak prístup na cintorín aj z parkoviska pred Verejným cintorínom. V rámci týchto aktivít sa namontovala aj nová záhradná studnička na čerpanie vody a stojan, na ktorom budú už aj počas „dušičiek“ k dispozícii krhličky, metličky a lopatky pre potreby nájomcov hrobových miest, pri údržbe ich urnových hrobov. 

Prázdny