Finišujú práce na výstavbe Urnového hája a kolumbárií


Po zmiernení mrazov a náhlom oteplení sa znova pokračuje v prácach na výstavbe hrobových miest na Južnom cintoríne - urnový háj a kolumbárium v rozširujúcej sa časti cintorína za obradnou sieňou. Plánované zahájenie prevádzky s prenájmom hrobových miest je v priebehu júna 2011

 

 

Prázdny