Dôstojné miesto
posledného odpočinku

Dôstojná rozlúčka 
s vašimi milovanými

Prázdny

Dôstojnosť a úcta
 

 

 

Cintorín v správe Rekviem s.r.o.

Prázdny

°Kliknutím na cintorín zobrazíte detailné informácie

Prázdny
Prázdny

Aktuality

Prázdny

Služby

Cintorínske služby

Zabezpečujeme cintorínske služby na cintorínoch v našej správe.

  • Prenájom hrobového miesta
  • Starostlivosť o hrob

 

Kremačné služby

Trendom posledných rokov je spopolnenie, čiže kremácia. Poskytujeme kompletné vybavenie ako aj prevedenie kremácie spolu s pohrebným obradom.  

Pohrebné služby

Poslednú rozlúčku, ako aj vybavenie všetkých formalít a zabezpečenie prevozu či obradu pre vás zabezpečí pohrebná služba. Odporúčame nášho partnera
PAX - Pohrebné služby.

Kvetinová výzdoba

Kvetinárstvo sa zaoberá prevažne výrobou a predajom vencov, kytíc a ikebán určených k pohrebom.. V našej prevádzke v Krematóriu, vieme pred obradom na počkanie zhotoviť veniec, kyticu a pod.