Postup pri úmrtí

Ak v rodine došlo k úmrtiu kontaktujte pohrebnú službu PAX.
Volajte 
nonstop číslo 0903 650 360
 

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovný postup

  • Pri úmrti v byte najprv volajte pohotovostnú zdravotnú službu na t. č. 16 183, ktorá vykoná obhliadku zosnulej osoby a obhliadajúci lekár Vám vystaví „List o obhliadke mŕtveho“.
  • Kontaktujte pohrebnú službu PAX na t. č.:  0903 650 360 non - stop, aby prišla a odviezla telo zosnulej osoby do chladiaceho zariadenia, kde bude až do pohrebu.
    S pracovníkom pohrebnej služby PAX dohodnite čas, kedy prídete do jej priestorov vybrať truhlu a vybaviť pohrebné náležitosti.
  • Profesionálny tím odborníkov Vás od tejto chvíle bude počas celej doby sprevádzať v najťažších chvíľach Vášho života. Sú empatickí, diskrétni, cítia s Vami a preto sa im môžete bez obáv zveriť so svojimi starosťami a žiadosťami.
  • Pohrebné náležitosti, ktoré vybavíte pri návšteve našej pohrebnej služby PAX a kvetinárstva Vence - Kytice Kačmáry: termín, miesto a spôsob pochovania (tradičné pochovanie, alebo kremácia), výber truhly, oblečenie a toaleta zosnulého, vybavenie oznámení na matrike, pošte, sociálnej a zdravotnej poisťovni a pod., úmrtné oznámenie – parte, kar, vybavenie pohrebu na cintoríne, zriadenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto, výkop hrobu, zakúpenie hrobky, urnového hrobu, prenájom okienka v kolumbáriu, otvorenie a zatvorenie hrobu, kamenárske práce, smútočná floristika, kvetinová výzdoba, vence, kytice, kvety atď.. 
  • V prípade, že k úmrtiu dôjde v nemocnici, tak Vás zdravotnícki pracovníci budú o úmrtí informovať. V tomto prípade zavolajte pohrebnú službu PAX na t. č.: 0903 650 360 non - stop, aby na základe Vášho pokynu odviezla z nemocnice telo zosnulej osoby do chladiaceho zariadenia, kde bude až do pohrebu. S pracovníkom pohrebnej služby Pax dohodnite čas, kedy prídete do jej priestorov vybrať truhlu a vybaviť pohrebné náležitosti.

Na vybavenie potrebných formalít budete potrebovať nasledujúce doklady: 
- preukaz poistenca
- občianský preukaz / identifikačná karta ( zosnulého aj vybavovateľa)
- list o prehliadke mŕtveho
- doklad o hrobnom mieste

Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov.
- sobášný list rodičov 
- rodný list dieťaťa
- občianské preukazy / identifikačnú kartu rodičov.
Pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní. 

Vybavovanie pohrebu

Druhy pohrebov:

  • pohreb s tradičným pochovaním s rakvou do hrobového miesta,
  • pohreb s kremáciou a následných pochovaním urny s popolom do hrobového miesta.

Prenájom hrobových miest s hrobmi, urnovými hrobmi a okienkom v kolumbáriu je možný:

Po pohrebe sa rakva so zosnulým, alebo urna s popolom môže pochovať do hotového hrobového miesta, na ktorom už je vybudovaný hrob, urnový hrob, alebo okienko kolumbária. Tieto si môžete prostredníctvom pohrebnej služby, alebo aj osobne prenajať a zakúpiť podľa vlastného vkusu:

  • Južný cintorín: Sekcie podľa poradia pre ukladanie urien s popolom do urnových hrobov a voľné okienka kolumbária.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...