Magyarul    

Spravujeme tieto cintoríny:

 

 

 

Naši partneri :

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Rekviem s.r.o. pohrebné,

cintorínske a kremačné služby.

Spoločnosť bola založená v Košiciach roku 1994.

OZNAM - Cintorín sv. Rozálie má nového správcu
Spoločnosť Rekviem s.r.o. touto cestou ešte raz ďakuje všetkým klientom z cintorína sv. Rozálie za prejavenú dôveru takmer 22 rokov plodnej spolupráce. Od mája 2016 prevzal správu cintorína sv. Rozálie nový správca t. č. 0911 757 989. Všetky nájomné vzťahy medzi prevádzkovateľom cintorína a podnájomcami zostávajú nedoktnuté a sú platné v zmysle podnájomných zmlúv. 
S úctou a vďakou
Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.

Najčastejšie kladené otázky