Zoznam pochovaných na Južnom cintoríne


Našu webovú stránku sa snažíme pravidelne dopĺňať o rôzne aktuality a novinky. Jednou z nich je aj „Zoznam pochovaných“ na Južnom cintoríne v Košiciach. Naši klienti nás často prosia aj o takéto informácie a služby. V duchu tradície poskytovania kvalitných služieb sme aj v tomto išli ešte o krok vpred. V zozname pochovaných stačí kliknúť na Parc. č. vedľa mena pochovanej osoby a zobrazí sa fotografia hrobového miesta. Túto službu ocenili hlavne tí pozostalí, ktorí sa z nejakého dôvodu napr. pre chorobu, alebo pobyt v zahraničí, či inde nevedia fyzicky dostať priamo na cintorín, ale prostredníctvom internetu môžu navštíviť hrob milovanej, alebo známej osoby. Aj touto cestou ďakujeme našim cteným klientom za ich nápady a pomoc pri skvalitňovaní našich služieb. 

Mgr. Karol  K A Č M Á R Y - konateľ

Prázdny