Oprava oplotenia cintorína


V dôsledku pôsobenia viacerých nepriaznivých faktorov došlo k poškodeniu oploteniu cintorína. Veľmi zdĺhavým a prácnym spôsobom sa teraz snažíme odstrániť tento nepriaznivý stav.

Prázdny