Významné osobnosti

pochované na Verejnom cintoríne v Košiciach

p.č.

Meno

Roky

Parc.

Poznámka

Popis

6

Altmann Frigyes Ing.

(1887 – 1945)

1

I / okr. – 8 – 8

- riaditeľ mestskej plynárne

10

Andrássy Bertalan

(1881 – 1975)

1

I/a – 3 – 2

- krajčír

22

Baier Gyula

(1897 – 1945)

1

I/d – Nr 3 – 6

- kníhviazač

29

Baldus Josef

(1853 – 1922)

1

I – pri múre – 46

- hostinský

31

Balla Béla

(1901 - 1944)

1

I/c – 2 – 13

- elektrotechnik, majiteľ predajne

32

Balló Ferenc 

(1869 – 1944)

1

I/okr. – 6 – 16/17

- kachliar, od r. 1892 majiteľ továrne na výrobu keramiky (nápis „Balló család“)

35

Bancs Jozef

(1893 – 1960)

1

I – 3 – 3

- typograf, redaktor, tanečný majster

37

Barcs István

(1896 – 1975)

1

I/b – 1 – 2

- daňový úradník, funkcionár Karpatského spolku

38

Barcs Kálmán Ing.

(1864 – 1945) 

1

I/b – 1 – 2

- vedúci mestskej lesnej správy

40

Baroffio Angelo 

(1873 – 1941)

1

I/a – Nr 2 –  6

- kamenár

42

Bászel Jenő                      

(1873 - 1943)

1

I - pri múre – 29 

 - finančný úradník, ekonóm, 

51

Beller Károly 

(1843 – 1916) 

1

I – pri múre  - 55

- majiteľ predajne lahôdok na Hlavnej ulici od r. 1869

53

Benson Róbert Dr.

(1880 – 1959)

1

I – pri múre – 44 (krypta

- advokát, sudca, od 1929 kurátor ev. ref. cirkevného zboru

55

Berecz Vilmos

(1869 - 1960)

1

I/c – KRD 2 – 8

- tesár

81

Bogsch Andor 

(1875 – 1946) 

1

I/b – Nr1 – 5

- hlavný technický radca, architekt

94

Brecher Gyula Gábor Dr.

(1915 – 1960) 

1

I – 3 – 5

- semenársky odborník, publikačne činný 

99

Brosch Rudolf

(1888 – 1961)

1

I – pri múre – 18

- riaditeľ daňového úradu

102

Brükk Ede 

(1861 – 1944)

1

I/b – Vr1 – 3

- sudca

103

Brunner Gyula

(1871 – 1944)

1

I/a – Nr 2– 2

- železničný technický inšpektor

105

Bučela Michal

(1884 - 1951)

1

I/c – KRD 2 – 23

- mestský horár 

106

Bugarszky Andrej

(1873 – 1962)

1

1/okr. – 6 – 19

- kožušník, majiteľ „Szoha & Bugárszky“

138

Csikós József

(1882 - 1965)

1

I/b – Vr1 – 13

-výrobca cukríkov od r. 1912

147

Csudáky Miklós

(1905 – 1974)

1

I – pri múre – 31

- gr.kat. kňaz, kanonik

156

Čičvák Juraj

(1911 – 1948)

1

I/d – Vr1 – 12

- majiteľ Plzeňskej reštaurácie na Hlavnej ulici (neskôr Maratón)

160

Danielis Nicolaus

(1892 – 1961) 

1

I – pri múre – 13 

- majiteľ drogérie, umelecký fotograf, turista

163

Dányi József

(1865 – 1945)

1

I/d – 2 – 15

- finančný riaditeľ, účastník odboja v roku 1944

165

Dékány Zoltán

(1879 – 1964)

1

I/c – Nr 4 – 5

- obchodník s lahôdkami

179

Dreser Dezső

(1906 – 1945)

1

I/d – Vr2 – 2/3/4

- zatknutý a 17.1.1945 popravený pri Ťahanovskom tuneli  (meno neuvedené - vojnová obeť)

181

Drótos Pál Dr. 

(1913 – 1945)

1

I/d – Vr2 – 1 

- lekár, popravený pri Ťahanovskom tuneli 17.1.1945

182

Dudás Béla

(1875 – 1942)

1

I/a – KRD 2 – 23

- kráľovský súdny radca

195

Ébrey György

(1900 – 1978)

1

I/d – 1 – 7

- zubný technik 

199

Ékei Antal Dr.

(1863 – 1941) 

1

I/okr. – 6 – 10

- detský lekár, čestný predseda spolku lekárov Abovskej župy

207

Eschwig Ede Flodoardo 

(1837 – 1914) 

1

I – pri múre – 35

- majiteľ predajne hračiek a športových potrieb (zriadená v r. 1843), vydavateľ košických pohľadníc

214

Farkas József

(1885 - 1954) 

1

I – pri múre - 34

- advokát, predseda Autoklubu v Košiciach       

229

Fleischer Sámuel  

(1897 – 1943)

1

I/a – KRD 1 – 23

- pracovník firmy Fleischer & Schirger, aktívny člen Karpatského spolku, zaslúžil sa o výstavbu turistickej chaty na Prednej holici

236

Freudenfeld Adolf 

(1854 – 1914)

1

I –pri múre - 35

- údenársky majster, výrobca šunky a salámy vyvážanej do celej Európy

237

Freudenfeld Antal 

(1836 – 1906)

1

I –pri múre - 36

- reštauratér, kúpeľník a údenár

238

Freudenfeld Károly

(1885 – 1951)

1

I –pri múre - 37

- údenár, majiteľ továrne na mäsové výrobky

239

Freudenfeld Oszkár 

(1887 – 1945)

1

I –pri múre - 39

- údenár, majiteľ továrne na mäsové výrobky

242

Fülöp Bertalan

(1869 – 1942)

1

I/c – KRD 2 – 5

- majiteľ stolárskej firmy od r. 1911

244

Gábor István

(1908 – 1995)

1

I/okr. – 3 – 4

- staviteľ a reštaurátor organov

249

Gaskó Gyula 

(1847 – 1925) 

1

I – pri múre – 62 

- učiteľ, kantor ev. ref. cirkvi

279

Grobon Július

(1896 – 1945) 

1

I/d – 3 – 6 

- učiteľ, po r. 1938 slovenský politický a kultúrny funkcionár 

283

Gumán Sándor 

(1885 – 1964) 

1

I/a – Vr2 – 16/17 

- typograf, predseda odborovej organizácie kníhtlačiarov, 

285

Gurszky József

(1901 – 1953)

1

I/b – Vr2 – 10

- majiteľ podniku na betonárske a vodoinštalačné práce, staviteľ umeleckých náhrobných pomníkov

287

Gurszky László

(1909 – 1945)

1

I/b – Vr2 – 10

- úradník, funkcionár KAC, vedúci futbalového oddielu

288

Gurszky Tivadar

(1906 – 1971)

1

I – 2 – 4

- hudobník

295

Halkó Aladár

(1893 – 1945)

1

I/d – Vr2 – 2/3/4 

- zatknutý a zastrelený 17.1.1945 pri Ťahanovskom tuneli        (vojnová obeť)

304

Hanko Gejza

(1909 – 1946)

1

I/d – Vr1 – 9 

- riaditeľ Slovenskej liehovej spoločnosti

317

Helyey Gyula 

(1887 – 1939) 

1

I/okr. – 7 – 2

- čalúnik, výrobca moderného i antického bytového zariadenia, člen mestského zastupiteľstva

318

Hemerka Oldřich 

(1862 – 1946) 

1

I/d – 1 –  20

- hudobný skladateľ, dirigent, organista

320

Henzély Karol

(1909 – 1964)

1

I/c – KRD 1 –14

- strojný inžinier, profesor strojníckej priemyslovky v r. 1938 – 1964 (odborné technické predmety), od r. 1964 krajský školský inšpektor

324

Hitsch Károly Dr.

(1873 – 1946)

1

I/b – Vr1 – 19

- advokát, štátny notár, funkcionár Spišského spoločenského kruhu v Košiciach od

334

Horváth Filip 

(1884 – 1950) 

1

I/a – Vr2 – 15

- typograf v tlačiarni Atheneum, predseda odborovej organizácie tlačiarov, soc. dem. funkcionár

345

Hudák József

(1887 – 1947)

1

I/d – Nr 4 – 2 

- murársky majster, funkcionár robotníckeho stavebného družstva

347

Hurczik Ján  

(1924 – 1945)

1

I/d –  Vr 2 – 5 (vojnová obeť)

- čalúnnik, zaistený a popravený 17.1.1945 pri Ťahanovskom tuneli

357

Istvánka František MUDr. 

(1901 – 1962)

1

I – pri múre – 33

- primár štátnej nemocnice

359

Janovický Vojtech Ing.

(1878 – 1961)

1

I – pri múre – 5

- lesný inžinier, odborník na lesohospodárske plánovanie a taxačné práce, dodávateľ lesníckej techniky

372

Jercs László 

(1889 – 1978) 

1

I – 1 – 7

- majiteľ stolárskej dielne, výrobca interiérov pre veľké verejné a štátne budovy

376

Juhász Artúr István 

(1878 – 1971)

1

I /a – KRD 1 – 12  

- riaditeľ Košickej úverovej banky od r. 1907

382

Kalmár Jenő

(1865 - 1941)

1

I/a – Nr 1 – 9

- vyšší železničný úradník

392

Kassay György 

(1850 – 1890)

1

I/a – 1 – 6 

- staviteľ

395

Katona János

(1874 – 1939) 

1

I/okr. – 7 – 3

- typograf, majiteľ tlačiarne sv. Alžbeta

410

Kiss Imre 

(1929 – 1944) 

1

I/c – KRD 1 – 18 

- košický skaut, zahynul na následky popálenín, ktoré utrpel ako člen hliadky pri požiari pozorovacej veže na Hradovej

417

Kleitsch Péter

(1865 - 1911)

1

I/a – KRD 1 – 6

- holič - kaderník

430

Knóth Ladislav MUDr.

(1910 – 1968)

1

I/b – 1 – 10

- lekár

433

Köhalmi Brando Dr. 

(1891 – 1943) 

1

I/a – 3 – 21

- hlavný policajný inšpektor

437

Kolesár Belo

(1912 – 1967)

1

I/d – Nr 4 – 3

- majiteľ známej textilnej predajne na Hlavnej ulici („U Kolesára“) 

453

Kováts Eugen 

(1885 – 1975) 

1

I/a – KRD 1 – 7 

- rím.kat. kňaz, kanonik

456

Kozák János

(1866 – 1925) 

1

I – pri múre – 34

- staviteľ

458

Kozák Miklós

(1892 – 1914)

1

I – pri múre – 34

- husársky c.k. nadporučík, nositeľ rádu Signum Laudis 

460

Kozelka Béla PhMr.

(1886 – 1958)

1

I/a – 1 – 8

- lekárnik

461

Kozony József

(1881 – 1948)

1

I/b – Vr 1 – 15

- štátny lesník

465

Krausz Lajos

(1839 – 1927)

1

I – pri múre – 54 (krypta

-  profesor gymnázia

466

Krick Manó 

(1850 – 1907) 

1

I/a – Nr 2 – 4

- advokát

473

Kubín Ferdinand

(1889 – 1949)

1

I/b – Vr1 – 15

- maliar natierač

475

Kubínyi Ferenc

(1868 – 1942)

1

I/a – 3 – 12

- hlavný mestský inžinier

481

Kupcsik Károly

(1899 – 1981)

1

I – pri múre /a – 6

- typograf, majiteľ kníhtlačiarne

499

Lenárd Ignácz

(1855 – 1938)

1

I – pri múre – 52 

- mestský úradník

502

Lesch János

(1900 – 1973)

1

I – 2 – 7/8

- cukrár od r. 1924, podpredseda Turistického spolku Priateľov prírody

505

Lesch Károly

(1897 – 1984)

1

I – 2 – 7/8

- elektrotechnik

507

Lesch Otto 

(1900 – 1968) 

1

I/a – 1 – 20

- hostinský, reštauratér, majiteľ reštaurácie na Hlavnej ulici a hostinca Baránok

510

Leszt Adolf 

(1887 – 1944) 

1

I/c – 2 – 12

- pôvodne typograf, po roku 1920 majiteľ tanečnej školy

521

Lukács Ignác 

(1873 – 1942) 

1

I/c – KRD 2 – 6

- predseda okresného súdu

530

Magócsi József

(1843 – 1911)

1

I – pri múre – 27 

- obchodník s kachľovými pecami

532

Makránszky György

(1881 – 1939)

1

I – pri múre – 56 (krypta

- mestský úradník, vedúci mestskej píly

547

Matej Jenő

(1875 – 1948)

1

I/b – Vr2 – 16

- hlavný mestský pokladník 

548

Matern Nándor 

(1885 – 1941) 

1

I/ okr. –  6 – 8

- riaditeľ Košickej banky

551

Maurer Géza

(1881 – 1941)

1

I/okr. – 6 – 12

- riaditeľ c.k. poštového úradu

554

Mayer József 

(1847 – 1918) 

1

I –  pri múre – 41 (krypta 

- mechanik, majiteľ najstaršej predajne bicyklov a šijacích strojov v Košiciach na Alžbetinej ul.  

574

Molnár Elemír

(1899 – 1945)

1

I/d – 2 – 20 (symbol. hrob)

stolársky robotník, v r. 1924 dal podnet na kúpu vily v Čermeli, v ktorej spolok Priateľov prírody zriadil zotavovňu (dnes Alpinka). Zahynul v koncentračnom tábore

575

Molnár Miklós

(1877 – 1946) 

1

I/d – 2 – 20

- pôvodným povolaním umelecký stolár, od r. 1905 platený funkcionár soc. dem. strany. Zakladateľ novín Kassai Munkás, v r. 1919 predseda Maďarskej národnej rady v Košiciach

594

Némethy Gabriella

(1909 – 1990)

1

I /d – Vr 2– 16 

- učiteľka hry na klavír v mestskej hudobnej škole

602

Niezgodzki Štefan

(1913 - 1958)

1

I/okr. – 7 – 10

- člen Turistického spolku Priateľov prírody, lyžiarsky pretekár

605

Novabilszky József

(1892 – 1973)

1

I – 1 – 11/12

- sústružník v továrni Poledniak, člen Turistického spolku Priateľov prírody

610

Obete zastrelené pri Ťahanovskom tuneli 

1

I/d – Vr2 – 2/3/4

- ide o 17 zaistených občanov z Košíc a okolia, ktorých postrieľali ustupujúci nemeckí žandári a „nilaši“ 17.1.1945 vedľa cesty do Kostolian. Na tabuli je uvedených 10 mien, na tomto mieste je pochovaných 9 obetí.

614

Onderko Štefan ThDr.

(1916 – 2006)

1

I/a – 2 – 16

- rím.kat. kňaz, generálny vikár, pred r. 1990 funkcionár hnutia Pacem in terris

618

Orosz István 

(1876 – 1934) 

1

I – (mauzóleum „Orosz“)

- majteľ známeho kvetinárstva na Hlavnej ulici v blízkosti starej radnice 

619

Orosz-Buchner Júlia

(1882 – 1948)

1

I – (mauzóleum „Orosz“)

- majiteľka známeho kvetinárstva na Hlavnej ulici v blízkosti starej radnice

630

Pamiatke nez. vojaka II. Sv. vojny

1

I/a – I/b (v chodníku medzi

- ide o symbolický hrob

639

Péchy Albin 

(1876 – 1948) 

1

I – pri múre – 38

- mestský finančný úradník, tajomník Košického turistického kruhu, zaslúžil sa o výstavbu turistickej Móriczovej chaty na tzv. Bokšove blízko Malej Lodiny, gróf

641

Perczián Károly

(1877 – 1947)

1

I/okr. – 3 – 3

- technický úradník

644

Péterffy József Dr. 

(1879 – 1942) 

1

I/b – Nr2 – 4

- právnik, knihovník, vedúci knižnice právnickej akadémie, neskôr (do r. 1945) riaditeľ mestskej knižnice 

647

Pies Johann

(1882 – 1940)

1

I /okr. – 8 – 3

- riaditeľ košickej magnezitky

649

Pintér Béla

(1866 – 1941)

1

I/b – Nr2 – 3

- inžinier katastrálneho úradu, technický radca

661

Poledniak Karl 

(1853 – 1915) 

1

I – pri múre – 37

- pôvodne zámočník, zakladateľ strojárne Poledniak (1886), neskôr VSS

662

Poledniak Károly 

(1894 – 1945)

1

I – pri múre – 37 (symbol. hrob)

- strojný inžinier, majiteľ strojárne, mecén košického športu, poľovník. Príslušníkmi NKVD odvlečený do pracovného tábora Jenakijevo, kde zahynul

671

Precsényi Lajos

(1860 - 1936)

1

I – pri múre – 29 (krypta

- mestský úradník, vedúci správy komunikácií mesta

683

Radványi Kálman

(1876 – 1947)

1

I/b – 1 - 24

- majiteľ informačnej kancelárie

688

Rátvay Géza Dr. 

(1860 – 1920) 

1

I/c – 2 – 19  

- právnik, pedagóg, profesor rímskeho a trestného práva, v r. 1918 – 1920 dekan Právnickej akadémie v Košiciach

692

Reitzner Jenő

(1877 – 1922)

1

I – pri múre – 38

- mestský úradník, správca verejného cintorína

695

Retkovský Vojtech 

(1897 – 1971)

1

I/c – 2 – 16

- kovorobotník, člen spolku Priateľov prírody 

701

Rogozsán Antal 

(1858 – 1920) 

1

I –  pri múre – 57

- hostinský, majiteľ kúpeľov a výletnej záhrady na Floriánskej ul.

713

Rozmann Andor 

(1854 – 1941) 

1

I/a – Nr1 – 3

- obchodník so železom, majiteľ obchodu „Adrianyi&Markó“

719

Ruszinyák János 

(1898 – 1968)

1

I/a – 2 –  17

- majiteľ storjárne

728

Seidler János dr.

(1886 – 1944)

1

I/c – KRD 1 – 6

- riaditeľ stavebnej a drevárskej spoločnosti 

740

Schmiedt Bella

(1894 – 1945) 

1

I/d – Vr 2 – 20

- hudobná pedagogička, klavíristka, skladateľka

753

Spilda Ede

(1862 – 1923)

1

I – pri múre – 40

- mäsiar - údenár

754

Stasz Bartholomäus

(1874 –  1947)

1

I/d – Vr 1 – 20

- stolár, funkcionár živnostenského spoloženstva

755

Stefancsik Bertalan 

(1871 – 1931) 

1

I/b – Vr 1 – 2

- debnár, slovenský svetský cirkevný činiteľ, kantor

759

Stolz Richárd Ede

(1840 – 1906)

1

I/b – Nr2 – 6

- súkromný inžinier

760

Stripszky Ágost

(1873 –  1945)

1

I/d  – Vr 1 – 24

- lesný radca

767

Szagányi József

(1844 – 1916)

1

I – pri múre – 50 

- mestský úradník

774

Szeidl Imrich 

(?       – 1945)

1

I/d – Vr 2 – 2/3/4 vojnová obeť)

- účastník odboja, zaistený a zastrelený pri Ťahanovskom tuneli 17.1.1945

776

Szemann Gábor

(1855 – 1935)

1

I – pri múre – 22 (hrobka

- spolumajiteľ obchodu s textilom na Hlavnej ulici

777

Szemann József Sándor

(1853 – 1941) 

1

I –  pri múre – 22 (hrobka

- spolumajiteľ obchodu s textilom na Hlavnej ulici

778

Szenay Károly

(1874 – 1947)

1

I/b – 2 – 12

- krajčírsky majster

780

Szentimrey Dezső

(1896 – 1965)

1

I – pri múre – 1

- mestský úradník, aktívny člen Karpatského spolku

784

Sziklay Ferenc PhDr.  

(1883 – 1943) 

1

I/a – KRD 1 – 1

- maďarský literárny vedec, člen Kazincziho spoločnosti

788

Szoha Endre 

(1851 – 1919) 

1

I – pri múre - 51                  

- kožušník, majiteľ obchodu „Szoha&Bugárszky“  

793

Sztrahala Gusztáv

(1899 – 1975)

1

I/c – KRD 1 – 4

- mesiar - údenár

801

Šteller–Šteliar Ferdinand PhDr.

(1887 – 1982)

1

I/a – 2 – 8

- stredoškolský pracovník, vlastivedný pracovník, jazykovedec

826

Tropp Július 

(1902 – 1947) 

1

I/d – Vr1 – 15

- zámočník, výrobca kočov

834

Urbán András

(1881 – 1949) 

1

I/a – KRD 1 – 11

- klobúčnik, aktívny člen spolku Priateľov prírody

836

Váczy József

(1902 – 1969)

1

I/a – 1 – 15

- staviteľ

837

Valkay Lajos Dr.

(1894 – 1989) 

1

I/okr. – 3 – 2

- právnik, mestský úradník, vedúci mestskej správy 19.1.1945 počas oslobodenia 

841

Varga László

(1840 – 1926)

1

I – pri múre – 23 

- mestský policajný kapitán

848

Vetula Lajos

(1875 – 1961)

1

I – pri múre – 42

- kominársky majster, v Košiciach od r. 1920, školiteľ bezpečnosti práce

849

Vidomský Štefan

(1897 – 1980)

1

I/a – 3 – 25

- typograf

861

Wandracsek Károly 

(1834 – 1918) 

1

I –  pri múre – 25

- lekárnik

865

Weinbrenner Nándor dr. 

(1892 – 1943)

1

I/c – KRD 1 – 2

- okresný sudca

866

Weiss Lajos

(1901 – 1977)

1

I/d – 1 – 2

- typograf, odborový funkcionár

883

Zastiera Július

(1894 – 1947)

1

1/b – 3 - 6

- mestský úradník, policajný inšpektor

888

Zseltvay János

(1890 – 1978)

1

I – pri múre – 31

- gr.kat. kňaz 

17

Antony Simon 

(1869 – 1954) 

2

II – 9/2 – 7

- technický úradník vodární, projektant mestského vodovodu

18

Apáthy Štefan PhDr., CSc.

(1913 – 1965)

2

II – Vr1 – 66

- etnograf, muzeológ

19

Árva László

(1894 – 1978)

2

II/ Kr – 4 – 7

- strojný inžinier vo firme Poledniak, futbalista, atlét od 1908, funkcionár KAC Košice

79

Bodnár Győző

(1896 – 1960)

2

II/Kr – 4 – 4

- hodinár, zlatník, aktívny poľovník

96

Breznický Bertalan 

(1888 – 1976)

2

II – Vr2 – 3  

- umelecký stolár, intarzista

115

Bulla Félix

(1882 – 1966)

2

II – 10/1 – 16

- angažoval sa v slovenskom kultúrnom živote 

124

Cesnak Dušan 

(1911 – 1957)

2

II – 12/1 – 9

- evanjelický kňaz, krajanský pracovník v býv. Juhoslávii a Rumunsku, od r. 1949 v Košiciach

128

Columby Viliam 

(1903 –1970) 

2

II/Kr – 3 – 4

- mestský technický úradník, maliar - grafik

154

Czmár Ján

(1859 – 1937)

2

II – 2/2 – 9

- krajčírsky majster

161

Daniel-Szabó András MUDr.

(1893 – 1957)

2

II – 5/1 – 8

- lekár – dermatológ, priekopník lyžiarskeho športu - šermiar

167

Della Chiesa Federico

(1891 – 1973)

2

II/Kr – 2 – 2

- kamenár

190

Duleczky Imre

(1882 – 1957) 

2

II – 5/1 – 13

- tanečný majster, majiteľ tanečnej školy v Košiciach od r. 1918

193

Dvorszky Jenő 

(1859 – 1937)

2

II – 15/1– 4/a

- zámočník, výrobca kočov od r. 1891

217

Fehér Kálman 

(1898 – 1976)

2

II/Kr – 3 – 6 

- majiteľ zámočníckej dielne a autoservisu od r. 1925, propagátor motorizmu, turista, poľovník

220

Ferenčík Ferdinand 

(1884 – 1956)

2

II – 1 – 3

- obchodník so železom 

227

Fischer Károly 

(1884 – 1957)

2

II/Kr – 2  – 9

- huslista, dirigent, skladateľ

231

Forgách Dezső 

(1879 – 1957)

2

II – 6/2 –17

- daňový kontrolór

254

Gaži Štefan JUDr.

(1910 – 1969)

2

II – 16/1 – 6

- mestský finančný úradník, redaktor turistických sprievodcov a brožúr o Košiciach a okolí

322

Herkeľ Štefan MUDr.

(1917 – 1965)

2

II – 13/1 – 4

- lekár – gynekológ, vysokoškolský pedagóg, autor odborných štúdií a článkov

352

Charvát František

(1894 – 1968)

2

II – 11/1 – 12

- violončelista v Košickom rozhlasovom orchestri v r. 1930-1951

353

Chrien Eugen 

(1896 – 1956) 

2

II – 8/2 – 22

- akademický maliar, pôvodne notár

364

Jasovský Štefan

(1898 – 1956) 

2

II/Kr – 4 – 12

- učiteľ ľudovej školy

367

Jaszusch Antal

(1857 – 1910)

2

II – Vr2 – 2

- mäsiarsky majster, výrobca známej Košickej šunky, od r. 1872, člen mestského zastupiteľstva a výboru Živnostenského spoločenstva

368

Jaszusch Antal

(1882 – 1965)          

2

II – Vr2 – 2

- akademický maliar

370

Jaszusch Elek 

(1895 – 1977)

2

II – Vr2 – 4

- mäsiar a údenár, veľkovýrobca salámy, popredný funkcionár Živnostenského spoločenstva, redaktor odborných časopisov mäsiarov a údenárov, futbalista a funkcionár KAC Košice

388

Karikó Gusztáv 

(1877 – 1939) 

2

II – 10/1 – 21

- pekársky majster

403

Kertész Gaston Dr.

(1880 – 1959)

2

II – 1 – 60

- advokát

421

Klimkovics Elemér 

(1863 – 1942) 

2

II – Vr1 – 39

- úradník, historik umenia a fotograf

422

Klimkovics Florián 

(1831 – 1907) 

2

II – Vr1 – 39

- sochár, rezbár, spoluzakladateľ múzea v Košiciach

423

Klimkovics Gábor 

(1833 – 1891) 

2

II – Vr1 – 39

- dôstojník c.k. 34. pešieho pluku, amatérsky maliar, od r. 1885 riaditeľ múzea 

424

Klimkovics Zoltán

(1897 – 1933)

2

II – Vr1 – 39

- architekt

469

Krivda Jenő

(1890 – 1956)

2

II – 5/1 – 14

- kníhviazač

470

Kropáč Ladislav 

(1919 – 1983) 

2

II – trojuholník – 3/4/5

- futbalový funkcionár, dlhoročný tajomník TJ VSS Košice

474

Kubín Róbert 

(1910 – 1980)

2

II – 10/2 – 1

- úradník, významný košický horolezec, organizátor horolezeckých kurzov, publikačne činný

487

Kytková Elena

(1912 – 1989)

2

II – 1 – 27 (urna)

- spisovateľka, rozhlasová redaktorka, účastníčka SNP 

492

Landa Juraj prof.

(1904 – 1960) 

2

II – 14 – 8

- profesor obchodnej akadémie v r. 1928 – 1953. Spisovateľ, autor kníh zo študentského a rodinného prostredia

531

Major Jenő

(1891 – 1967)

2

II/Kr -  4 – 18

- mäsiar, údenár, majiteľ Dessewffyho paláca na Hlavnej ulici

535

Manczos Jusztin István

(1907 – 1954)

2

II/Kr – 1 – 3

- rím.kat. kňaz – premonštrát, kanonik

542

Márkus Róbert 

(1900 -  1945)

2

II – 5/2 – 14 (symbol. hrob)

- strojný zámočník, politický väzeň, zahynul v koncentračnom tábore Sachsenhausen

550

Matoušek Vojtech 

(1911 – 1995)

2

II – 10/1 – 4

- cukrársky majster

576

Mondik Francisci

(1895 – 1945)

2

II – 4/1 – 3 (symbol. hrob)

- bankový úradník, odvlečený agentmi NKVD, zomrel v tábore Nowy Sambor

582

Mutňanský Vladimír JUDr. 

(1885 – 1954) 

2

II – 1 –  8

- advokát, od r. 1919 prvý slovenský mešťanosta Košíc

589

Nemcsik János

(1864 – 1953)

2

II – 5/2 – 8/9

- kamenársky majster

613

Oľhava Jozef 

(1893 – 1976)

2

II – 1/a – 1d  (II/965)

- robotník, účastník VOSR, nositeľ Leninovho rádu

634

Pásztor János Dr. CSc.

(1909 – 1981)

2

II – Vr 1 – 33

- muzeológ, archeológ, historik

648

Pilát Adolf 

(1875 – 1957)

2

II – 10/2 – 23

- technický úradník Košicko-bohumínskej železnice, vedúci rušňového depa

667

Popovič Ján 

(1896 – 1969) 

2

II – Vr1 – 50 

- krajčír, predseda Turistického spolku Priateľov prírody

672

Prídavok Anton 

(1904 – 1945) 

2

II – 1 – 2

- slovenský národný činiteľ, rozhlasový redaktor, básnik, kultúrny pracovník

675

Psotka Jozef Ing.

(1934 – 1984)

2

II – 3/2 – 9 (symbol. hrob)

- vysokoškolský učiteľ v Bratislave, významný slovenský horolezec, zahynul pri zostupe z Mount Everestu

698

Rischák Lajos 

(1828 – 1901) 

2

II – 4/1 – 22

- výrobca povrazov, majiteľ výletného hostinca „Zelené zákutie“ v Čermeli

710

Roskoványi Sándor

(1902 – 1953)

2

II – 10/1 – 12

- elektrotechnický inžinier

732

Schilder Július 

(1903 – 1954)

2

II – 10/1 – 8 

- typograf, účastník odboja, v minulosti bola po ňom pomenovaná ulica

745

Sidorán Vojtech

(1904 – 1984)

2

II – 4/2 – 10

- typograf

748

Sirokovszky Dezső 

(1883 – 1970)

2

II / Kr – 3 – 10

- typograf, zakladajúci člen Turistického spolku Priateľov prírody, priekopník lyžovania

766

Szabó Ján

(1899 – 1968)

2

II – 1 – 63

- stredoškolský profesor

815

Téglaši Jozef

(1879 – 1965)

2

II – 3/1 – 8

- rím.kat. kňaz, biskupský radca

816

Terbóts Gábor 

(1918 – 1992)

2

II –  16/1 – 4

- sochár, autor viacerých pamätných tabúľ i pamätníka na bombardovanie Košíc v r. 1941 (odstránené v r. 1945), po vojne pôsobil v Paríži

858

Výrost Štefan 

(1907 – 1988) 

2

II – 4 – 8

- strojník, lyžiarsky pretekár, turista, horolezec, nositeľ zlatého odznaku JAMES-u

860

Wagenhuber Adela 

(1907 – 1985) 

2

II – 5/1 – 10 (urna)

- múzeologička, venovala sa výskumu železiarskeho priemyslu

16

Angyal Károly

(1864 – 1909)

3

III – 1 – 1/2

- prvý správca verejného cintorína v rokoch 1889 - 1909

52

Benke István

(1877 – 1932)

3

III – 4 –  87 

- mestský policajný kapitán od 1913

61

Bielek Aladár 

(1840 – 1894)

3

III/a – 1/2 – 12/13/14

- obchodník so železom, predstaviteľ ev. cirkevného zboru, priekopník turistiky

62

Bielek István

(1831 – 1905)

3

III/a – 1/2 – 12/13/14

- hlavný štátny lesník

63

Bielek Sándor 

(1835 – 1919)

3

III/a– 1/2 – 12/13/14

- banský riaditeľ

100

Brósz Jónat

(1823 – 1893)

3

III/a – 1/2 – 12/13/14

- advokát, účastník revolúcie 1848/49, aktívny v hospodárskej a cirkevnej oblasti

101

Brósz László Dr.

(1855 – 1918)

3

III/a – 1/2 – 12/13/14

- advokát, člen mestského zastupiteľstva a správnych rád viacerých podnikov

107

Bügler János

(1843 – 1893)

3

III – 1/2 – 43/44/45

- majiteľ kaviarne na Hlavnej od r. 1876 

108

Bügler Jenő

(1875 – 1915)

3

III – 1/2 – 43/44/45

- reštauratér, predseda spoločenstva hostinských a hotelierov od r. 1907

143

Csorba Gyula Dr.

(1835 – 1893)

3

III – 1 – 31/32/33

- hlavný župný lekár od r. 1869

253

Gayssler Peter Ing. 

(1877 – 1961) 

3

III – 1 – 4

- technický radca z oblasti vodných, železničných a cestných stavieb, riaditeľ elektrárne v Košiciach od r. 1929

302

Hanka Arnold 

(1904 – 1980) 

3

III/a – 3 – 7

- ladič a opravár klavírov, majiteľ dielne od r. 1928, diplomovaný klavírny majster 

325

Hlatky László JUDr. 

(1888 – 1961) 

3

III/a – 3 – 6

- advokát, od r. 1918 tajomník Adokátskej komory na Slovensku, počas vojny zachránil mnoho košických Židov

348

Huszka Péter Dr. 

(1854 – 1930) 

3

III/a – 1 – 37/38/39

- od r. 1882 lekár a primár v mestskej nemocnici, v r. 1914-1918 jej riaditeľ 

373

Jermy Károly 

(1837 – 1893) 

3

III/a – Vr  – 3

- obchodník s konfekciou a hračkami

446

Körtvélyessy Géza

(1921 – 1990)

3

III/a – 3 – 12

- významný horolezec, účastník náročných tatranských výstupov, aktívny člen Klubu slovenských turistov a lyžiarov, v r. 1947-1948 iniciátor výstavby chaty na Prednej holici 

463

Krantz Albert 

(1819 – 1914) 

3

III/a – 1 – 40/41/42

- hlavný mestský pokladník

464

Krantz Béla 

(1857 – 1930)

3

III/a – 1 – 40/41/42

- učiteľ reálnej školy (zemepis, chémia, geometria), člen Prírodovednej spoločnosti, spoluautor Pedagogickej encyklopédie (1886)

484

Kurucz Ferdinánd 

(1914 – 2004) 

3

III/a – 3 –11

- hudobník, multiinštumentalista, člen viacerých košických tanečných orchestrov

486

Kvašňák Matej

(1889 – 1971)

3

III/a – 16 – 26

- krajčír, významný predstaviteľ živnostenského spoločenstva, turista, otec známeho futbalistu Andreja Kvašňáka

528

Macko Ľudevít Ing.

(1889 – 1952)

3

III/a – 2 –  23

- lesný vrchný radca

538

Maretta Jozef

(1903 – 1962)

3

III/a – 1 – 28/29

- profesor strednej priemyselnej školy od r. 1946 (technické kreslenie, fyzika)

539

Marga Ján

(1893 – 1952)

3

III/a – 4 – 9  

- hostinský, nájomca reštaurácie v bývalom Papierovom mlyne v čermeli

541

Markovics Árpád

(1884 - 1955)

3

III/a – 18 – 14

- učiteľ v stolárskej dielni na strojníckej priemyslovke v rokoch 1908 - 1949 

568

Michalcová Natália 

(1915 – 1952) 

3

III/a – 6 – 17

- herečka v Košiciach 1945 - 1952, kostýmová návrhárka

572

Mohr Béla 

(1871 – 1922) 

3

III/a – 1 – 1

- od r. 1904 správca evanjelickej fary v Košiciach, od r. 1918 hlavný senior

573

Mohr Gedeon 

(1911 – 1974) 

3

III/a – 1 – 1

- evanjelický kňaz v Košiciach, správca evanjelickej fary 

601

Nielsen Otto

(1912 – 1983)

3

III/a – 3 –  7

- športovec, cyklistický pretekár, účastník a organizátor košického maratónu

603

Niník Ján 

(1909 – 1989) 

3

III – 8 – 19

- stredoškolský profesor slovenčiny, národný a kultúrny pracovník

637

Pehm Kálmán JUDr. Ing.

(1882 – 1951)

3

III/a – 3 –  34

- ministerský radca

645

Petrašovič Jozef

(1904 – 1984)

3

III/a – 9 – 7

- gr.kat. kňaz, kanonik

660

Polcsányi László

(1905 – 1952)

3

III/a – 9 –18

- obuvník, známy košický futbalista

704

Rokiczky Pavol 

(1892 – 1952)

3

III/a – Vr – 11

- gr.kat.  kňaz, zahynul na následky mučenia ako politický väzeň 

806

Švábovský Jozef

(1927 - 1972)

3

III – 1- 76

- železničný úradník, predseda TJ Lokomotíva Košice

823

Tóth Ágnes

(1857 – 1939)

3

III/a – 1 – 37/38/39

- učiteľka mestskej hudobnej školy

838

Valló Vilmos 

(1851 – 1922) 

3

III/a – 1b – 2

- riaditeľ vyššej reálnej školy

854

Vojtovič Dezider

(1904 – 1992)

3

III/a – 3 – 35

- typograf, člen spevokolu Guttenberg

855

Volosszynovics Béla

(1893 – 1952)

3

III/a – 16 – 24

- majiteľ kníhtlačiarne

868

Werfer Viktor

(1882 – 1952)

3

III/a – 2 –  31

- obchodník

64

Bikky József

(1851 – 1929)

4

IV – 34 – 3/4 

- mäsiarsky majster, mestský poslanec od r. 1895

70

Bitvay Teodor

(1882 – 1964)

4

IV – 10 – 26

- učiteľ ľudových škôl,  člen učiteľského spevokolu

71

Blanár Antal

(1848 – 1900)

4

IV – 1 – 67

- stavebný podnikateľ

75

Blázy Kálmán Dr.

(1857 – 1902)

4

IV – 2 – 53

- advokát, mestský poslanec

97

Brichácsek Antal

(1862 – 1906)

4

IV – 18 – 3

- mestský umelecký záhradík

131

Csaprinda János

(1842 – 1921)

4

IV – 3 – 60

- krajčírsky majster

140

Csisko János 

(1841 – 1904) 

4

IV – 34 – 10

- ev. kňaz, presadzoval cirkevné reformy, publikačne činný

153

Czernik Albert

(1872 – 1933)

4

IV – 2 – 52

- c.k. podplukovník delostrelectva

170

Dobák Péter

(1824 – 1905)

4

IV – 34 – 17/18

- správca pánskeho majetku

192

Dunay János

(1869 – 1953)

4

IV – 3 – 79

- čalúnnik, výrobca detských drevených hračiek od r. 1912

204

Engelmayer Eugen Dr.    

(1898 – 1973) 

4

IV – 1 – 48

- hlavný röngenolog štátnej nemocnice, skúmal možnosti liečby mozgových nádorov ožarovaním, publikoval v odborných časopisoch

226

Fischer Ferdinand

(1831 - 1899)

4

IV – 1 – 54/55

- riaditeľ štátneho katastrálneho úradu

247

Gallik Géza 

(1847 – 1900) 

4

IV – 1 – 62

- lekárnik od r. 1882

281

Grotkovszky Ján 

(1902 – 1961) 

4

IV – 16 – 35

- výtvarník, maliar

284

Gumán Viktor

(1895 – 1962)

4

IV – 25 – 11

- elektrotechnik, od r. 1928 majiteľ elektrotechnickej dielne

305

Hanser Géza 

(1886 – 1927)

4

IV – 2 – 35/36/37

- umelecký zlatník, klenotník a hodinár, majiteľ dielne, ktorú založili jeho predkovia ešte koncom 18. storočia

306

Hanser Károly 

(1845 – 1920) 

4

IV – 2 – 35/36/37

- hodinár zlatník, klenotník na Hlavnej ulici

307

Hanusovszky István

(1856 – 1902)

4

IV – 17 – 5

- rím.-kat. kňaz v Košiciach v r. 1889 – 1898, tajomník Katolíckeho tovarišského spolku

309

Harmos György

(1877 – 1957)

4

IV – 10 –  14

- pekársky majster

371

Jelinek Josef 

(1888 – 1959)

4

IV – 1 – 22

- huslista, hudobný pedagóg, člen orchestra Československého rozhlasu, v r.1945 – 1951 riaditeľ hudobnej školy 

406

Kieselbach Géza 

(1893 – 1965) 

4

IV – 2 – 21/22/23

- akademický maliar

407

Kieselbach Gyula

(1860 – 1915)

4

IV – 1 – 22

- významný košický maliar natierač

408

Kieselbach Károly

(1829 – 1913)

4

IV – 2 – 21/22/23

- významný maliarsky majster, spolupracoval s významnými stavebnými firmami 

412

Kiszely Jozef 

(1902 – 1998) 

4

IV – 5 – 15

- železničný úradník, organizátor hudobného života, člen a funkcionár robotníckych spevokolov

426

Klubert Ján

(1923 – 1974)

4

IV – 1 – 14 (urna)

- technik - spojár, funkcionár TJ Spoje Košice - turista, na jeho počesť v minulosti organizovali tzv. Klubertov memoriál 

428

Kmec - Keruľ František

(1906 – 1970)

4

IV – 9 – 46

- herec Štátneho divadla

431

Koczányi Béla 

(1857 – 1908) 

4

IV – 34 – 71/72

- majiteľ tlačiarne, kníhkupectva a  vydavateľ

440

Kollarits Ferenc

(1841 – 1902)

4

IV – 18/19 – 1/2

- majiteľ domu na Alžbetinom námestí (dnes nám. Osloboditeľov)

444

Korponay Andrej

(1890 – 1964)

4

IV – 23 – 16

- obuvník, zakladateľ a funkcionár Turistického spolku košických živnostníkov (1922) 

480

Kundt Mihály 

(1831 – 1904) 

4

IV – 25 – 3

- hostinský, od r. 1880 nájomca bývalých kúpeľov Červený rak neďaleko Myslavy

512

Lisska János

(1840 – 1921)

4

IV – 32 – 1/2 

- pekársky majster

514

Litassy Zoltán

(1908 – 1973)

4

IV – 7 – 90

- technik tlačiarne WIKO, lyžiarsky pretekár

540

Marhanszky Jozef

(1869 – 1953)

4

IV – 5 –  82

- stavebný majster

592

Németh Pál

(1858 – 1904)

4

IV – 31 – 54

- vedúci štátnej lesnej správy v Košiciach

616

Orbach Ľudovít

(1897 – 1956)

4

IV – 8 –  42

- majiteľ vodoinštalačného podniku

620

Orth Ferenc

(1874 – 1928)

4

IV – 34 – 3/4

- stolár, majiteľ továrne na nábytok (firma „Kuszka&Orth“)

621

Orth Vilmos

(1843 – 1903)

4

IV – 34 – 3/4

- stolár, zakladateľ a majiteľ továrne na nábytok (firma „Kuszka&Orth“)

622

Ostroha Jozef

(1890 – 1962)

4

IV – 27 – 22

- pánsky krajčír, po r. 1938 slovenský kultúrny pracovník, člen slovenských kultúrnych spolkov

652

Pocsatkó Dezső

(1874 – 1931)

4

IV – 1 – 13 (krypta „Potsátko

- bankový úradník

653

Pocsatkó Géza Dr.

(1873 – 1945)

4

IV – 1 – 13 (krypta „Potsátko

- lekárnik  

654

Pocsatko Viktor 

(1833 – 1917) 

4

IV –  1 –  13 (krypta „Potsátko

- kníhkupec v r. 1875 - 1897

657

Pogorielov Alexander Dr.

(1905 – 1964)

4

IV – 34 – 32

- právnik, finančný úradník, režisér a dramaturg bábkového divadla, historik umenia a literatúry, autor básnických zbierok

697

Rigasz Ferenc

(1901 – 1957)

4

IV – 8 –  25

- obchodník s lahôdkami

699

Ristvey Tibor Ing.arch.

(1914 – 1992)

4

IV – 2 – 66

- inžinier architekt, autor projektov sídelných aglomerácií

705

Roland Heinrich

(1830 – 1902)

4

IV – 19 – 6

- pracovník železiarne v Myslave - Maši

706

Roland Viktor

(1878 – 1954)

4

IV – 19 – 6

- vedúci úseku financií strojárne Poledniak, člen viacerých spevokolov

714

Rozmann János

(1824 – 1899)

4

IV – 1 – 1 (krypta neoznačená)

- zemepán

716

Rupp János

(1901 – 1964)

4

IV – 1 – 43

- stolársky majster

717

Rupp János

(1872 – 1900)

4

IV – 2 – 43

- stolársky majster

727

Seemann Nándor

(1857 – 1907)

4

IV – 34 – 42

- poštový tajomník

813

Tárnai Gyula

(1852 – 1913) 

4

IV – 34 – 90

- úradník obchodnej a priemyselnej komory

819

Toperczer Imre

(1881 – 1957)

4

IV – 14 –  6

- storný zámočník, majiteľ autoservisu

842

Varjú Elek 

(1853 - 1901)

4

IV – 2 –  40

- riaditeľ poštového a telegrafného úradu

843

Várkoly Daniel

(1848 – 1905)

4

IV – 2 –  88/89

- mäsiarsky majster

852

Virág Jozef

(1881 –  1954)

4

IV – 5 –  70

- typograf, zakladajúci člen Turistického spolku Priateľov prírody

862

Waniek Gyula

(1857 – 1928)

4

IV – 20 – 1/2

- účtovník verejnej nemocnice

876

Wodiáner Márton 

(1825 – 1907)

4

IV – 1 –  13

- advokát, účastník revolúcie 1848 – 1849

889

Zweigel Adolf

(1825 – 1902)

4

IV – 1 – 93/94

- cisársko-kráľovský kapitán

7

Ambrosch Sándor

(1885 – 1974)

5

V/a – 8 – 19

- obchodník s textilom v r 1912 – 1945, priekopník lyžovania

8

Amelin Quido 

(1872 – 1916)

5

V/a – 1 kr – 4 (vojnová obeť)

- major husárskeho c.k. pluku, barón 

9

Andel Karol

(1897 – 1977)

5

V – 15 – 2

- vlastivedný pracovník, archeológ

33

Balogh János  

(1862 – 1923)  

5

V/a – 1kr – 2

- staviteľ významných objektov, majiteľ firmy od 1892

45

Bauer Szilárd

(1892 – 1928)

5

V/a – 5 – 4

- technický úradník, maliar, výtvarník

60

Bidovský Michal

(1874 – 1934) 

5

V/a – 8 – 2

- mestský úradník, od 1909 vedúci kancelárie mešťanostu

85

Boniszlavszky Nándor

(1862 – 1926)

5

V – 1 kr. – 3/4

- maliar, natierač, jeho firma pracovala na významných stavbách

86

Boniszlavszky Nándor

(1895 – 1977)

5

V – 1 kr. – 3/4

- maliar, natierač, majiteľ firmy „Bratia Boniszlavszky“

119

Burtovszky Miklós

(1871 – 1941)

5

V/a – 1 – 16

- mestský úradník, športovec (futbal, hokej, gymnastika, zápasenie, lyžovanie), predseda športového klubu KAC od r. 1939

123

Castek Franz

(1845 – 1938)

5

V/a – 8 – 5

- mestský finančný úradník

136

Cserneczky Béla

(1873 – 1918) 

5

V/a – 2 – 6

- riaditeľ ľudovej školy od r. 1912

144

Csorba Štefan

(1897 – 1973)

5

V – 12 – 11

- kovorobotník v strojárni Poledniak, neskôr taxikár, významný košický horolezec, účastník náročných výstupov v Tatrách, lyžiar - pretekár

145

Csordák Ľudovít 

(1864 – 1937) 

5

V/a – 8 – 22 (nápis „Csordák“)

- akademický maliar

194

Ébrey Géza

(1867 – 1935)

5

V/a – 3 – 20

- hlavný poštový a telegrafný kontrolór

203

Endresz János

(1895 – 1971)

5

V – 18 – 58

- obchodník s lahôdkami od r. 1933, aktívny člen spolku Priateľov prírody

206

Erdős Ervin Ing.

(1878 – 1961)

5

V – 1 – 74

- železničný technický radca

259

Gerhardt Kálmán Ing.

(1878 – 1936) 

5

V/a – 8 – 18

- riaditeľ mestskej plynárne od 1924, športový funkcionár

275

Graczik József

(1865 – 1916)

5

V/a – 1 – 10

- výrobca plátna

278

Grisová Anna

(1921 – 2001)

5

V – 5 – 42/a

- herečka Štátneho divadla v Košiciach

282

Grusetzky Ferenc

(1894 – 1945)

5

V – 9 – 76 (symbol. hrob)

- novinár, športovec (futbal, atletika, plávanie), funkcionár KAC, zahynul v pracovnom tábore v Dombase

294

Halász Mihály

(1850 – 1923)

5

V/a – 2 – 7

- mestský úradník, vedúci sirotskej stolice

297

Halykó Mihály 

(1848 – 1923)

5

V/a – 1 – 20/21

- úradník finančného riaditeľstva, člen správy viacerých košických bánk, predstaviteľ evanjelickej cirkvi 

301

Hanka Alois

(1865 – 1942)

5

V/a – 7 – 10

- finančný úradník, neskôr ako c.k. kapitán v hospodárskej správe armády  

332

Horváth Bartolomej 

(1947 – 1968)

5

V – 4 – 62 (obeť r. 1968)

- stavebný robotník, zasiahnutý strelou sovietskeho vojaka 21.8.1968, keď pracoval na stavbe hotela Slovan, na následky zranení zomrel o pár dní v nemocnici.

355

Iľková Júlia

(1892 – 1971)

5

V – 19 –  71

- robotníčka v tabakovej továrni, funkcionárka ženského robotníckeho hnutia, členka mestského zastupiteľstva za KSČ

399

Kemény Lajos

(1859 – 1927) 

5

V/a – 3 – 2/3

- mestský archivár, historik

405

Kertész Kálmán

(1878 – 1940)

5

V/a – 6 –22

- obchdoník

413

Kitzbichler Ulrik 

(1841 – 1917) 

5

V – 7 – 99

- majiteľ firmy na stavbu vodovodov a kanalizácií

493

Langhammer János Ing.

(1873 – 1934)

5

V/a – 8 – 8

- hlavný lesný inžinier

546

Maschke Franz

(1833 – 1912)

5

V – 15 – 76/77

- riaditeľ Košickej úverovej banky

552

Mauritz Gusztáv 

(1872 – 1929) 

5

V/a – 5 – 7

- hlavný mestský technik

559

Micelli István

(1844 – 1910)

5

V – 1 – 61/62/63

- majiteľ domu a predajne lahôdok na Hlavnej ulici, veľkoobchodník

560

Micelli István

(1871 – 1922)

5

V – 1 – 61/62/63

- majiteľ domu a predajne lahôdok na Hlavnej ulici, veľkoobchodník, dovozca južného ovocia

577

Mórent György

(1871 – 1952)

5

V/a – 8 – 15

- stolársky majster, vedúci dielní v polepšovni

579

Mura Endre

(1879 – 1940)

5

V/a – 7 – 20

- mestský úradník

591

Németh János

(1886 – 1977)

5

V/a – 7 – 11

- riaditeľ štátnej ľudovej školy

612

Okolicsányi János

(1857 – 1913)

5

V – 1 kr. – 2

- majiteľ záhradnej reštaurácie v parku neďaleko železničnej stanice 

636

Paulus Ákos

(1883 – 1935) 

5

V/a – 8 –  12

- kapelník, dirigent, riaditeľ mestskej hudovnej školy

656

Poeckh Károly

(1853 – 1940)

5

V/a – 6 – 19

- majiteľ veľkoobchodu s koloniálnym tovarom

685

Rajner Bruno

(1879 – 1973)

5

V – 12 – 60

- novinár, šéfredaktor

693

Rešatko Lajos

(1878 – 1927)

5

V – 16 – 51

- staviteľ

709

Rosko Gyula

(1865 – 1935)

5

V/a – 3 – 8

- riaditeľ mestskej väznice

744

Schürger Jenő

(1873 – 1926)

5

V/a – 6 – 23

- mestský úradník

772

Szauberer Béla Dr. 

(1868 – 1923)

5

V/a – 1 kr – 3

- advokát

798

Šik Otomar

(1895 – 1940)

5

V/a – 6 – 18

- majiteľ likérky

810

Tarczal Gusztáv 

(1880 – 1945)

5

V/a – 1 kr – 6

- hostinský, výrobca sódy

811

Tarczal László

(1911 - 1945)

5

V/a – 1 kr – 6 (symbol. hrob)

- majiteľ likérky, odvlečený agentmi NKVD, zomrel v tábore Nižnij Tagyľ (ZSSR) 

820

Topitzer Aladarus

(1898 – 1965)

5

V/a – 3 – 1 

- rím.kat. kňaz, kanonik

821

Torday László

(1864 – 1940)

5

V/a – 6 – 20

- správca vodovodu v Čermeli

835

Váczy István

(1868 – 1909)

5

V – 1 – 58/59

- staviteľ

840

Varga János

(1904 – 1965)

5

V – 12 –  34

- holič, neskôr majiteľ reštaurácie

846

Vendrák Mihály

(1872 – 1946)

5

V – 1 – 35

- mäsiarsky majster od r. 1912

886

Zichy Károly 

(1864 – 1918) 

5

V – 2 – 79

- zakladateľ a predseda Košického atletického klubu (KAC) v r. 1903, gróf

561

Miesto pochovania sov.  a nem. vojakov

6

VI

- na priestore je v spoločnom hrobe pochovaných 94 sovietskych a 64 nemeckých vojakov

4

Alexi Ludevít

(1870 – 1955)

7

VII/g – 3 – 1 (kruhová hrobka)

27

Balázs Gyula 

(1870 - 1929)

7

VII/d – 1 – 28

- riaditeľ pôšt a telegrafov

30

Bálint Lajos

(1871 – 1932)

7

VII/c1 – 2 – 1

- riaditeľ banky

36

Banický Jozef

(1898 - 1977)

7

múzeum – za kolumb. 3 – 16/17

- typograf

41

Bartsch Károly 

(1846 – 1919)  

7

VII/e –  2 – 5

- umelecký zámočník  

44

Bauer Gusztáv

(1864 – 1942)

7

VII/g – 1 – 21

- finančný úradník, daňový radca

46

Bauernebl  Gusztáv

(1904 – 1936)

7

VII/a – 1 – 1 (krypta „Bauern.

- majiteľ pivovaru 

47

Bauernebl Andor

(1905 – 1982)

7

VII/a – 1 – 1 (krypta „Bauern.

- majiteľ pivovaru

48

Bauernebl Szilárd  

(1869 – 1925)

7

VII/a – 1 – 1 (krypta „Bauern.

- majiteľ pivovaru 

49

Bauernebl Szilárd st. 

(1844 – 1918) 

7

VII/a – 1 – 1 (krypta „Bauern.

- majiteľ pivovaru  od r. 1875

56

Bergou Antal

(1881 – 1950)

7

VII/d – 2 – 5

- hostinský, člen Živnostenského spoločenstva

58

Bezruč Gothard

(1877 – 1938)

7

VII/g – 3 –18

- profesor strojníckej priemyslovky

68

Birčák Ladislav 

(1888 – 1975)

7

múzeum – 2 –13

- riaditeľ ľudovej školy, divadelník, zbormajster, náčelník hasičského sboru

69

Bittelmayer Martin 

(1869 – 1925)  

7

VII/a – 1 – 57

- riaditeľ továrne na kávoviny „H. Francka synovia“ od r. 1893

72

Blanár Antal

(1888 – 1930)

7

VII/d – 2 – 2

- vedúci daňového úradu

73

Blanár Ernő

(1893 – 1965)

7

VII/d – 2 – 2

- riaditeľ banky

74

Blanár Zoltán 

(1884 – 1939) 

7

VII/f – 1 – 1a

- mestský úradník, notár, od r. 1934 mestský radca

76

Bobula Ctibor

(1912 – 1972)

7

VII/c – 1 –  10

- majiteľ likérky, slovenský kultúrny pracovník po roku 1938

77

Bobula Peter 

(1879 – 1938)

7

VII/c – 1 – 10

- majiteľ likérky

78

Bock Kálmán 

(1869 – 1925) 

7

VII/a – 1 – 44

- architekt, staviteľ

82

Bogsch Zsigmond

(1879 – 1938)

7

VII/g – 3 – 19

- predseda súdnej tabule

88

Borhy Gizella

(1878 –  1966)

7

VII/a – 1 – 49

- stredoškolská učiteľka zemepisu a dejepisu od 1908

89

Boruch Béla 

(1898 – 1967)

7

VII/f – 1 – 1/2

- riaditeľ Živnostenského úverového družstva, funkcionár spolku hasičov, grécko-katolíckej cirkevnej rady a športových spolkov

92

Braun Ferenc 

(1861 – 1912) 

7

VII/h – 1 – 14/ 15

- zakladateľ hostinca Malá fajka v r. 1909

95

Bresztovics Gyöző

(1885 – 1959)

7

VII/e – 2 – 62

- zámočník, vedúci dielní na strojníckej priemyslovke v r. 1915 - 1949

104

Buczala József

(1884 – 1960)

7

VII/c – 1 – 16

- riaditeľ Košickej banky

110

Buchner Béla 

(1874 – 1950)

7

VII/d – 1 – 36

- umelecký zámočník, zvonolejár, predseda Živnostenského spoločenstva, člen mestského zastupiteľstva

111

Buchner Géza Dr.

(1901 - 1962)

7

múzeum – za kolumb. 1 – 12

- právnik, úradník

114

Bukovský Vojtech Ing.

(1894 – 1963)

7

VII/a – 1 – 13

- strojný inžinier, zakladateľ košického maratónu 

116

Bulla Márton

(1879 – 1939)

7

VII/g – 3 – 12

- železničný inšpektor

121

Buxbaum Péter

(1888 – 1956)

7

VII/a – 1 – 54

- holič - kaderník

126

Collinassy Gusztáv

(1873 – 1948)

7

VII/b – 9 – 18

- hlavný železničný inšpektor

129

Csajka Dezső

(1881 – 1937)

7

VII/g – 2 – 8

- hlavný mestský prokurátor

133

Cseh Károly 

(1879 – 1934)

7

VII/h – 1 – 21

- riaditeľ ľudovej školy

134

Cselényi Béla

(1858 – 1937) 

7

VII/e – 1 – 56

 - hlavný mestský policajný kapitán od r. 1914

135

Cseley Albert 

(1882 – 1941)

7

VII/a – 1 – 17

- staviteľ

139

Csink Aladár

(1880 – 1962)

7

VII/c – 1 – 33

- riaditeľ rušňového depa

141

Csiszkó Ferenc

(1900 – 1968)

7

VII/g – 1 – 14

- správca mestského bitúnku 

148

CsudákyAndor

(1902 – 1976)

7

VIIc – 1 – 60

- inžinier, profesor fyziky, technológie, geometrie a časti strojov na strojníckej priemyslovke v r. 1930-1967, riaditeľ maďarskej priemyslovky

150

Csurilla Eduard

(1869 – 1952)

7

VII/g – 2 – 7

- sústružník

151

Csurilla József 

(1870 – 1935) 

7

VII/e – 1 – 71

- mäsiar

159

Dacsinszky Adolf

(1892 - 1933)

7

VII/c – 1 – 40

- advokát, člen mestského zastupiteľstva, člen rím. kat. cirkevnej rady

162

Dankó György 

(1871 – 1943) 

7

VII/e – 2 – 24

- vrchný finančný radca

164

Deér Mihály

(1867 – 1938)

7

VII/g – 1 – 4

- hlavný mestský inžinier

172

Dorko Gábor 

(1859 – 1939)

7

VII/c1 – 2 – 3

- krajčírsky majster

174

Dörner Gyula 

(1880 – 1932) 

7

VII/f – 1 – 21

- železničný radca

177

Dragon István 

(1883 – 1947)

7

VII/c1 – 2 – 2/3

- staviteľ

178

Draskovics Gyula

(1859 – 1936)

7

VII/g – 1 – 12

- riaditeľ ľudovej školy

188

Duľa Michal 

(1867 – 1952)

7

VII/e – 2 – 10

- obuvník, slovenský národný, cirkevný a politický činiteľ

189

Duľa Michal 

(1907 – 1970)

7

VII/e – 2 – 10

- rím.-kat. kňaz

197

Eckerdt József 

(1866 – 1936) 

7

VII/e – 1 – 63

- obvodný notár v Košickej Novej Vsi

198

Eisenhammer Theodor

(1884 – 1938)

7

VII/g – 2 – 11

- železničný úradník, poslanec Národného zhromaždenia

200

Eliás László PhMr.

(1905 – 1964)

7

VII/d – 2 – 1/a 

- lekárnik

201

Eliás Nándor

(1868 – 1936)

7

VII/d – 1 – 16/ 17

- pekársky majster

202

Elischer Béla 

(1879 – 1934) 

7

VII/e – 2 – 51

- stredoškolský profesor, funkcionár Karpatského spolku, iniciátor výstavby turistických chát

205

Eötvös Géza

(1870 - 1932)

7

VII/d – 1 – 9 

- zlatník od r. 1899, poslanec mestského zastupiteľstva

208

Eschwig-Hajts Kornél 

(1871 – 1948) 

7

VII/c – 1 – 44

- majiteľ predajne hračiek a športových potrieb na Hlavnej ulici, fotograf, vydavateľ pohľadníc

210

Fabián István

(1878 – 1962)

7

VII/a – 2 – 45

- staviteľ, postavil viacero mestských verejných stavieb                           je uvedený)

221

Fertsek Ferenc 

(1863 – 1935)

7

VII/e – 1 – 64

- hlavný lesný radca

222

Feszt Oszkár 

(1866 – 1936)

7

VII/e – 2 – 44

- riaditeľ Ľudovej banky

223

Filcsák Béla 

(1902 – 1971) 

7

VII/e – 2 – 25 

- učiteľ,  kantor a organista v Dóme sv. Alžbety, dirigent, zbormajster 

225

Fischer – Colbrie Serafina

(1842 – 1932) 

7

VII/f – 1 – 3

- matka biskupa Augustína Fischer - Colbrieho

228

Fischhof  Jozef prof. Ing.

(1897 – 1973)

7

VII/d –  1 – 63 

- profesor priemyselnej školy strojníckej, prorektor SVŠT v Bratislave, od r. 1947 opäť v Košiciach

232

Förster Rezső

(1833 – 1911)

7

VII/c – 2 – 24/25

- majiteľ tlačiarne od r. 1896

233

Fraenkel Eugen

(1889 - 1963)

7

múzeum – za kolumb. 3 - 9

- stredoškolský profesor matematiky

235

Frankovszky István 

(1867 – 1932) 

7

VII/d – 1 – 58

- stolár, funkcionár Živnostenského spoločenstva, správca košickej Kalvárie

241

Friedmann József

(1885 – 1959)

7

múzeum – 2 – 2

- učiteľ v kováčskej dielni na strojníckej priemyslovke v r. 1909 – 1956, zváračský odborník 

255

Gedeon János 

(1864 – 1946) 

7

VII/e – 1 – 53

- lekár v Košiciach od r. 1898, špecialista na liečbu tuberkulózy 

260

Gerő Augustín

(1869 – 1958)

7

VII/d – 1 – 52

- riaditeľ ľudovej školy

263

Gmitter Jozef JUDr.

(1873 – 1933) 

7

VII/f – 1 – 1/d

- okresný náčelník od r. 1928, člen výboru Matice Slovenskej

266

Gombos József

(1874 – 1966) 

7

VII/d – 2 – 11

- sudca Krajského súdu v Košiciach od r. 1912, súdny radca                 „Kubinyi“)

268

Gönczi László 

(1906 – 1951) 

7

VII/d – 1 – 3 

- úradník, športovec, jeden z najlepších bežcov KAC, priekopník ženských športov v Košiciach

269

Gönczy Gábor 

(1872 – 1940) 

7

VII/d – 1 – 3 

- kalvínsky kňaz, od r. 1920 správca fary v Košiciach 

270

Göndör Gábor 

(1876 – 1935) 

7

VII/d – 1 – 55

- projektant košického vodovodu a prvý riaditeľ vodární od r. 1906

271

Gönnerth Albert Dr. 

(1874 – 1927) 

7

VII/c – 1 – 27

- od r. 1920 prednosta Okresného súdu v Košiciach, od r. 1927 tabulárny sudca

272

Göntzy János 

(1884 – 1929) 

7

VII/d – 1 – 1

- mestský hlavný notár od r.1916, funkcionár spolku dobrovoľných hasičov 

286

Gurszky József 

(1875 – 1927)

7

VII/e – 1 – 34

- majiteľ podniku na betonárske a vodoinštalačné práce

292

Hadányi Béla

(1860 – 1939)

7

VII/ e  – 2 – 1/a

- hlavný policajný inšpektor

293

Hagedorn Géza

(1857 – 1907)

7

VII/a – 1 – 15

- súdny exekútor

296

Haltenberger Béla

(1840 – 1914) 

7

VII/d – 2 – 60

- majiteľ známej čistiarne a práčovne zal. v r. 1816

298

Hamko Miklós 

(1896 – 1943) 

7

VII/c – 2 – 57

-obchodník s lahôdkami od r. 1922, majiteľ veľkoobchodu, finančne podporoval košický šport

303

Hanko Artur MUDr. 

(1849 – 1925)

7

VII/b – 1 – 11

- hlavný mestský lekár, kúpeľný lekár v Kvetnici pri Poprade 

308

Harkabus Andrej

(1884 –  1968)

7

VII/a – 2 – 36

- predseda senátu tabulárneho súdu, funkcionár Červeného kríža a Slovenského katol. kruhu

310

Harsányi László

(     -1945)

7

VII/b –  1 - 18  (symbol. hrob)

- politický väzeň, zahynul v koncentračnom tábore 

315

Heidecker Zoltán

(1900 – 1974)

7

VII/a – 2 – 11

- obchodník, člen Karpatského spolku, futbalista Košického športového klubu

319

Hensch Ernő 

(1856 – 1936)

7

VII/c – 2 – 15

- obchodník s konfekciou, funkcionár okresnej nemocenskej pokladnice

321

Herditzky János 

(1853 – 1932) 

7

VII/f – 1 – 27

- kaviarnik, majiteľ kaviarne na Hlavnej ulici od r. 1892

326

Höcht Tivadar

(1873 – 1942)

7

VII/e – 2 – 7

- majiteľ továrne na výrobu keramiky a strešnej krytiny od r. 1909, výrobky jeho firmy boli použité na pokrývku striech mnohých verejných budov

328

Hollop Bertalan 

(1875 – 1930)

7

VII/d – 2 – 31/32

- hostinský v Košiciach od r. 1904, člen výboru Živnostenského spoločenstva

342

Hucíková Georgína

(1902 – 1930)

7

VII/d – 2 – 14

- výtvarná umelkyňa - maliarka

351

Hvizdoš Ján 

(1879 – 1937) 

7

VII/c1 – 2 – 4

- rím. kat. kňaz, učiteľ, profesor náboženstva, riaditeľ školy

354

Chytil Quido 

(1878 – 1964) 

7

múzeum – 2 – 14 

- od r. 1919 hlavný mestský notár, člen mestského zastupiteľstva

361

Jaschkó Béla 

(1909 – 1971)

7

VII/d – 2 – 55 

- majiteľ kníhkupectva v budove mestskej radnice v r. 1939-1948, športovec - plavec

362

Jaschkó Géza

(1875 – 1959)

7

VII/d – 2 – 59

- majiteľ významného kníhkupectva v budove mestskej radnice od r. 1913, ktoré bolo zal. ešte v r. 1816

363

Jaschkó Gyula

(1906 – 1945)

7

VII/d – 2 – 59 (symbol. hrob) 

- úradník mestskej elektrárne, zakladateľ kultúrneho spolku Štúdio, po roku 1938 člen ilegálneho hnutia odporu, v januári 1945 odvlečený do Sovietskeho zväzu kde zahynul

365

Jassik Lajos 

(1863 – 1929) 

7

VII/d – 1 – 1/a

- holičský a kadernícky majster, majiteľ salónu na Hlavnej ulici 

366

Jászay István 

(1855 – 1916) 

7

VII/f – 1 – 18

- advokát, od r. 1903 hlavný slúžny košického okresu

375

Jovanovics Angelo

(1850 – 1924)

7

VII/b – 3 – 2

- cukrársky majster, jeden z prvých balkánskych cukrárov v meste

379

Kaiser Sándor 

(1850 – 1904) 

7

VII/g – 2 – 5

- od r. 1874 mestský zverolekár, neskôr riaditeľ mestského bitúnku

380

Kaiser Sándor Dr. 

(1883 – 1937) 

7

VII/g – 2 – 5

- advokát, športový funkcionár, člen mestského zastupiteľstva

385

Kalytčuk Vladimír

(1912 – 1983)

7

VII/b – 3 – 5 

- rozhlasový redaktor, novinár, spisovateľ

390

Kárpáty Béla

(1882 – 1925)

7

VII/b – 2 – 12

 - finančný úradník poštového riaditeľstva

391

Kassai István

(1873 – 1938)

7

VII/g – 2 – 10

- hlavný inžinier katastrálneho úradu

397

Kemény Albert

(1895 – 1941)

7

VII/a – 2 – 1/2

- zubný lekár, 

398

Kemény Dezső Dr.

(1869 – 1926) 

7

VII/a – 2 – 1/2

- zubný lekár v Košiciach od r. 1910

400

Kemény Ödön 

(1857 – 1931) 

7

VII/d – 2 – 45

- úradník poisťovne

402

Kern Gyula 

(1887 – 1930) 

7

VII/e – 1 – 6

- riaditeľ ľudovej školy

409

Kirchknopf András 

(1867 – 1939) 

7

VII/e – 1 – 19/20

- profesor priemyselnej školy v 1892 – 1930 (matematika, fyzika)

411

Kiss János 

(1877 – 1952) 

7

VII/h – 1 – 10/11

- mestský úradník, od r. 1910 hlavný mestský pokladník, od r. 1928 mestský právny radca

414

Kladek Ferenc

(1902 –  1975)

7

VII/c – 2 – 34/35 

- staviteľ, postavil repliku Rákocziho domu z Rodostó (1943) 

420

Klimkó Sándor

(1871 – 1937)

7

VII/g – 1 – 17

- technický radca

434

Kohuth Márton

(1862 – 1930)

7

VII/e – 1 – 45/46

- pôvodne výrobca plátna, obchodník

435

Kolacskovszky Elza 

(1854 – 1936) 

7

VII/g – 1 – 1

- učiteľka maďarčiny a dejepisu v rokoch 1893 – 1915, riaditeľka Vyššej dievčenskej školy, zaslúžila sa o výstavbu jej budovy (dnes Gymnázium Šrobárova)

443

Korláth Ferenc 

(1839 – 1927) 

7

VII/a – 1 – 36/37

- majiteľ lekárne, výrobca sódy

445

Korschelt Gusztáv 

(1863 – 1931) 

7

VII/e – 1 – 29

- majiteľ módneho domu „Koch & Korschelt“ na Hlavnej ulici 

454

Kövér Dezső 

(1873 – 1933)

7

VII/f – 1 – 41

- dirigent, hudobný pedagóg, od r. 1917 riaditeľ hudobnej školy

455

Kövér János 

(1858 – 1921)

7

VII/c – 2 – 24/ 25

- akademický maliar, učiteľ kreslenia

457

Kozák Mátyás

(1868 – 1924)

7

VII/a – 1 – 25

- výrobca kočov, zámočník

471

Krusinszky Gyula

(1865 – 1927)

7

VII/a – 1 – 18

- mestský technický úradník, staviteľ, správca vojenských kasární v Kočiciach 

472

Krutsay István 

(1861 – 1929)

7

VII/d – 2 – 15

- klampiar

476

Kubínyi Pál 

(1870 – 1949) 

7

VII/e – 2 – 48/49

- plukovník domobrany

482

Kurovszky Ferenc

(1854 – 1929)

7

VII/a – 2 – 13

- hlavný mestský prokurátor

488

L´Huillier István 

(1865 – 1931)

7

VII/d – 2 – 52

- hlavný mestský záhradník

490

Laczkó Béla Dr.

(1882 – 1944)

7

VII/e  – 1 – 11/12

- kráľovský prokurátor

491

Laczko Gyula Dr. 

(1885 – 1942) 

7

VII/e –  1 – 11/12

- súdny radca, predseda súdnej tabule

497

Lefter Miklós

(1863 –  1933)

7

VII/f – 1 – 31

- medovnikár, pernikár 

498

Lechner József

(1865 – 1951)

7

VII/a – 2 – 48

- cukrár 

506

Lesch Károly 

(1861 – 1930) 

7

VII/d – 1 – 43

- hostinský

508

Lesch Vilmos

(1881 – 1965)

7

VII/g – 1 – 28

- zámočník, od r. 1903 výrobca kočov a a poštových dostavníkov, od r. 1929 majiteľ hostinca na dnešnej Moyzesovej ulici

513

Lisska János

(1874 – 1942)

7

VII/a – 1 – 51/52

- pekársky majster

515

Littmann János Dr.

(1878 – 1938) 

7

VII/h – 2 – 10

- advokát

518

Loitsch József 

(1886 – 1939) 

7

VII/g – 1/a – 10

- ladič klavírov, opravár a predajca hudobných nástrojov

519

Lörincz István

(1879 – 1934)

7

VII/f – 1 – 58

- typograf

520

Losky  Ferenc

(1904 – 1982)

7

VII/f – 1 – 7

- technikcý úradník firmy Poledniak, funkcionár KAC Košice, od r. 1946 vedúci futbalového mužstva ŠK Jednota Košice

522

Lukáč Jozef MUDr. 

(1899 – 1965) 

7

VII/a – 2 – 3

- lekár

524

Lux Lajos 

(1863 – 1936) 

7

VII/g – 1 – 8

- riaditeľ mestskej elektrárne a plynárne 

525

Lux Márta 

(1922 – 1944) 

7

VII/c – 1 – 1 (vojnová obeť)

- zahynula tragicky za neznámych okolností v II. sv. vojne

526

Lux Samu 

(1849 – 1927) 

7

VII/c – 1 – 1

- kováčsky majster

527

Lux Samuel

(1880 – 1935) 

7

VII/c – 1 – 1

- kováčsky majster

533

Maléter István Dr. 

(1870 – 1933) 

7

VII/b – 1/2 – 1/2

- právnik, prof. filozofie a verejného práva na právnickej akadémii, presadzoval všeobecné volebné právo, poslanec mestského zastupiteľstva

534

Maléter Vilmos 

(1819 – 1896) 

7

VII/b – 1/2 – 1/2

- lekárnik, majiteľ lekárne „Zlatý lev“ na Hlavnej ulici, člen mestského zastupiteľstva, spoluzakladateľ múzea, prírodoochranár

549

Máthé Gábor Dr.

(1875 – 1931)

7

VII/d – 2 –  1/b

- detský lekár, zaslúžil sa o výstavbu detskej nemocnice v Košiciach, čestný hlavný župný lekár

562

Migály Sándor 

(1851 – 1933) 

7

VII/c – 1 – 16 

- záhradník, majiteľ kvetinárstva na Hlavnej ulici, zaslúžil sa o vznik parku medzi Štátnym divadlom a sochou Immaculaty

595

Nemlaha Gyula 

(1851 – 1929) 

7

VII/d – 1 – 24

- tabulárny sudca

604

Nogrády Albert JUDr. 

(1875 – 1960) 

7

múzeum – 2 – 9

- advokát,  

607

Novelly Károly 

(1863 – 1931) 

7

VII/e – 1 – 24

- medovnikár

615

Ondrušová-Victorin Herta

(1912 – 1999)

7

múzeum – 6 – 6 

- akademická maliarka

625

Ottlyk Zoltán

(1849 – 1935)

7

VII/a – 2 – 49

- poštový úradník

627

Pafcsuga Győző 

(1880 – 1940)

7

VII/h – 1 – 1b

- majiteľ pohrebného ústavu

628

Pallaghy Edmund

(1867 – 1952)

7

VII/g – 2 –  22

- zverolekár, správca bitúnku

631

Pánti István

(1890 – 1970)

7

múzeum – 8 – 9 

- typograf, funkcionár odborovej organizácie kníhtlačiarov

633

Papp Arpád

(1871 – 1944)

7

VII/h – 2 – 16

- riaditeľ banky

635

Pašionek František

(1893 – 1934)

7

VII/f – 1 –  55

- majiteľ predajne lahôdok, aktívny člen spolku Priateľov prírody

638

Pechár László 

(1868 – 1935) 

7

VII/e – 2 – 74

- poštový úradník, funkcionár Karpatského spolku

640

Péchy Oszkár 

(1880 – 1933) 

7

VII/f – 1 – 42

- úradník, gróf

646

Pfiszter Gyula 

(1874 – 1928) 

7

VII/c – 1 – 54 

- majiteľ drevoimpregnačného podniku, konštruktér lanoviek na zvoz dreva

650

Pintér János

(1872 – 1934)

7

VII/e – 2 – 65

- kníhviazač

651

Platzer Sándor Dr.

(1869 – 1925)

7

VII/a – 1 –  22

- lekár, pôrodník v Košiciach od r. 1907, v letných mesiacoch kúpeľný lekár v Bardejovských kúpeľoch

659

Polák Gyula Dr.

(1882 – 1927) 

7

VII/c – 1 – 1

- advokát, zástupca mešťanostu Košíc

665

Pongrátz Koloman 

(1874 - 1959)

7

múzeum – 2 – 12 

- úradník, funkcionár maďarských spolkov, gróf

666

Popík Vojtech Ing. arch.

(1921 – 1969) 

7

VII/a – 1 – 46

- pracoval v podniku Stavoprojekt, autor projektov košických sídlisk

669

Potemra Michal

(1922 – 2002)

7

VII/c – 1 –  9

- právnik, bibliograf, slovenský kultúrny činiteľ, v r. 1945 tajomník Správnej komisie mesta Košíc, neskôr pracovník ŠVK v Košiciach, JUDr., CSc.

670

Prantl Franz 

(1878 – 1935) 

7

VII/d – 1 – 56

- huslista, učiteľ hudobnej školy v r. 1916 – 1935, člen rozhlasového orchestra

673

Princz Ágoston 

(1853 – 1933) 

7

VII/c 1 – 3 – 8 

- riaditeľ ľudovej školy

674

Przibislawsky Adolf

(1854 – 1930) 

7

VII/d – 1 – 44

- lesný radca

676

Pudleiner Adolf 

(1868 – 1935) 

7

VII/h – 1 – 8/9

- zámočník, majiteľ strojárne

678

Puskás Jenő

(1885 – 1944) 

7

VII/a –1 – 19/20

- novinár, šéfredaktor

679

Pusztovka Pál

(1850 – 1916)

7

VII/b – 7/8 - 1 (krypta

- kníhviazač 

680

Putankó Mihály 

(1858 – 1929)

7

VII/d – 1 – 37

- obchodník s textilom, na Hlavnej ulici vlastnil dve predajne

681

Quirsfeld János

(1862 - 1928)

7

VII/c – 2 – 5

- obchodník so športovými a poľovníckymi potrebami v Košiciach a na Štrbskom Plese, funkcionár Karpatského spolku a iných športových spolkov 

682

Rácz Oliver 

(1918 – 1997) 

7

VII/d – 2 –  25

- maďarský kultúrny činiteľ, spisovateľ

689

Ravasz István

(1874 – 1930) 

7

VII/d – 1 – 40

- riaditeľ ľudovej školy

691

Reisz Endre 

(1882 – 1955)

7

VII/a – 1 – 59

- tesár, člen spolku Priateľov prírody, v r. 1914 postavil zrubovú turistickú Békefiho chatu na Vozárskej

694

Réthati Tivadar

(1879 – 1963)

7

múzeum – Vr1 – 24

- mestský úradník, aktívny člen katolíckeho tovarišského spolku

696

Rhedey József

(1865 – 1944)

7

VII/a – 2 – 12 

- hlavný lesný inžinier, vedúci lesnej správy

700

Roba Sándor 

(1879 – 1933) 

7

VII/f – 1 – 37

- mechanik, majiteľ obchodu na predaj šijacích strojov a bicyklov

703

Rohringer Géza

(1870 – 1955)

7

VII/h – 1 – 12/13

- majiteľ pohrebného ústavu

707

Roland Viktor 

(1906 – 1990) 

7

VII/c1 – 1 – 1 

- kovorobotník, horolezec, lyžiarsky pretekár, majiteľ obchodu so športovými potrebami

721

Ruttkay János 

(1864 – 1939) 

7

VII/h – 2 –  6

- sudca, predseda senátu

734

Schmidtbauer Ferenc

(1903 – 1962)

7

múzeum – 2 – 5

- majiteľ čistiarne a práčovne

735

Schmidtbauer Gyula

(1901 – 1961)

7

múzeum – 2 – 4 

- majiteľ čistiarne a práčovne

736

Schmiedl Anton 

(1900 – 1949) 

7

VII/d – 1 – 31

- majiteľ hotela Palace

737

Schmiedl János

(1892 – 1945)

7

VII/d – 1 – 31

- majiteľ hotela Palace

738

Schmiedl János 

(1864 – 1934) 

7

VII/d – 1 – 31

- hostinský

739

Schmiedl Jozef 

(1895 – 1968)

7

VII/d – 1 – 31

- majiteľ hotela Tatra

743

Schubert Ferenc 

(1847 – 1919) 

7

VII/a – 1 –  5/6

- hostincký, nájomca reštaurácie v hoteli Schalkház a v Levočskom dome       

749

Slovenský Marcel 

(1871 – 1946) 

7

VII/e – 1 – 36

- majiteľ strojárne „bratia Slovenskí“

750

Sóvári János 

(1851 – 1934) 

7

VII/e – 2 – 53

- riaditeľ ľudovej školy

756

Sterpka Otília

(1887 – 1966)

7

VII/b – 1 – 19/20

- nájomkyňa reštaurácie v zotavovni spolku Priateľov prírody v Čermeli

762

Stuľákovič Pavol

(1895 – 1981)

7

VII/c1 – 3 – 1/2

- gr.kat. kňaz, stredoškolský profesor

763

Stuller József 

(1846 – 1931) 

7

VII/e – 1 – 15

- predseda sirotskej stolice

765

Szabadoš Juraj

(1941 – 1995)

7

VII/b – 1 – 21/22         

- hudobník, vedúci jazzového orchestra  

771

Szarvassy László MUDr.

(1882 – 1930)

7

VII/a – 1 – 59

- lekár, aktívny člen Karpatského spolku

773

Szauberer Dezső

(1869 – 1937)

7

VII/d – 1 – 51 

- hodinár a zlatník

781

Szent-Istvány Zoltán 

(1901 – 1982)

7

VII/a – 2 – 6

- majiteľ kníhkupectva a antikvariátu

782

Szepesi János

(1866 – 1938)

7

VII/g – 2 – 14 

- hlavný daňový tajomník

785

Szilágyi Ernő 

(1877 – 1934) 

7

VII/f – 1 – 1

- mestský policajný inšpektor

789

Szojka Arpád

(1854 – 1927)

7

VII/a – 2 – 56

- tabulárny sudca

792

Szoviusz Štefan

(1867 – 1943)

7

VII/g – 1 – 16

- typograf

817

Tereba Jozef

(1888 – 1938)

7

VII/g – 2 – 15

- archivár

822

Tordon Mihály Dr.

(1872 – 1935)

7

VII//e – 1 – 49 

- lekár, internista

825

Tropp Alajos 

(1863 – 1941) 

7

VII/a – 2 – 6

- zámočník, výrobca kočov

827

Truska Sándor

(1866 – 1946)

7

VII/g – 3 – 4

- riaditeľ pozemkového úradu

845

Vécsey István 

(1891 – 1959) 

7

VII/h – 2 – 13/14/15

- staviteľ, uskutočnil rekonštrukciu hotela Bankov v r. 1934 – 1935

850

Vilenik Vojtech

(1909 – 1975)

7

VII/f – 1 – 19

- typograf

853

Vizy Domokos 

(1860 – 1939) 

7

VII/h – 2 – 18

- majiteľ obchodu s lahôdkami

869

Wick Béla ThDr. 

(1873 – 1955) 

7

VII/c – 1 – 6

- rím.kat. kňaz, kanonik

870

Wick Ede 

(1840 – 1927) 

7

VII/c – 1 – 6

- správca grófskeho majetku

871

Willnrotter Ferenc

(1888 – 1957)

7

VII/c1 – 1/2 -  1/2

- hodinár a zlatník

872

Willnrotter Sándor

(1891 – 1929)

7

VII/c1 – 1/2 – 1/2  

- hodinár, zlatník

873

Willnrotter Sándor 

(1864 – 1942)

7

VII/c1 – 1/2 – 1/2  

- hodinár, zlatník

885

Ziegler  Michal Ing.

(1868 – 1949)

7

VII/g – 3 – 6

- vrchný lesný radca

887

Zsadányi Róbert

(1851 – 1931)

7

VII/b – 1 – 14/15

- zemepán

3

Alberty Béla

(1884 – 1954)

8

VIII/o – 1 – 11

- hlavný poštový radca

12

Andrássy Eugen 

(1867 – 1952)

8

VIII/o – 8/1 – 10

- majiteľ fotoateliéru od r. 1906, krajinársky fotograf

21

Babuscsák István

(1884 – 1949)

8

VIII – 11– 4 (76)

- hostinský

25

Balassa János Ing. 

(1872 – 1951)

8

VIII/o – 1 – 8

- riaditeľ strojníckej priemyslovky

34

Baltres Frigyes

(1871 – 1952)

8

VIII/o – 5/1 – 13

- obchodný agent, člen Karpatského spolku

39

Bárdos Béla

(1884 – 1954)

8

VIII/o – 4/1 – 11

- riaditeľ ľudovej školy

54

Benyák József

(1911 – 1977)

8

VIII/o – Kr/4 – 2

- úradník, významný horolezec a lyžiar

57

Beskid Mikuláš Dr.

(1882 – 1947)

8

VIII – 6 – 1 (nápis 

- grécko-katolícky kňaz, historik, kultúrny činiteľ

66

Binder Rezső

(1892 – 1951)

8

VIII/o – 5/2 – 6

- majiteľ obchodu s lahôdkami (zal. 1763)

84

Bondra Jozef

(1898 – 1948)

8

VIII/o – 9/1 – 14

- mäsiar a údenár, majiteľ výrobne údenín

90

Böszörményi Béla

(1898 – 1952)

8

VIII/o – Kr/3 – 12

- hostinský, športovec, priekopník ľadového hokeja v Košiciach

93

Brecher Antal

(1888 – 1964)

8

VIII – Vr – 41

- viac ako 30 rokov vedúci predajne textilu na Hlavnej ulici 

118

Burtovský Teodor

(1902 – 1948)

8

VIII /o – 8/1 – 20

- finančný úradník, športovec (futbal, hokej, gymnastika, lyžovanie), člen spevokolu 

132

Csasztek Jenő

(1889 – 1970)

8

VIII/o – 9/2 – 18

- mestský finančný úradník, športovec KAC, majster v hode oštepom

142

Csizik Elek

(1890 – 1962)

8

VIII/o – 8/1 – 17 

- hostinský, športovec KAC (zápasenie)

146

Csubrik Imre

(1906 – 1945)

8

VIII – Nr 2– 24 (41) (sym.. hrob)

- majiteľ stolárskej dielne, zakladajúci člen Maďarskej zjednotenej strany, člen Katolíckeho tovarišského spolku, v r. 1945 odvlečený do ZSSR, kde zahynul

149

Csuka Lajos

(1883 – 1955)

8

VIII/o – 6/2 – 5

- holič, funkcionár živnostenského spoločenstva

166

Deliman Tibor

(1930 – 1969)

8

VIII – 6 – 4

- motocyklový pretekár, majster Slovenska v rýchlostných súťažiach

175

Drab Pál 

(1903 – 1945)

8

VIII – 1 – 24 (symbol. hrob) 

- typograf, podpredseda ŠK Törekvés, futbalista, zahynul v koncentračnom tábore

176

Drab Sándor

(1873 – 1952)  

8

VIII – 1 – 24 

- typograf, od r. 1910 správca Robotníckeho domu, v r. 1920 – 1925 poslanec Národného zhromaždenia

183

Dudinszky Viktor 

(1880 – 1951) 

8

VIII/o – 6/2 – 9

- umelecký stolár od r. 1902, výrobca nábytku pre verejné budovy

196

Eckerdt Alexander 

(1932 – 1992)

8

VIII – Nr 2– 25 (40) (urna)

- akademický maliar, grafik

215

Farkas Pál 

(1876 – 1955) 

8

VIII/o – 6/2 –3

- majiteľ divadelnej spoločnosti, herec, publicista

240

Fričovský Ján

(1884 - 1950)

8

VIII – 11 – 10 (70)

- kamenár

256

Gejdos György

(1885 – 1975)

8

VIII – 1 – 9

- kováčsky majster 

273

Gorgos János

(1885 – 1960)

8

VIII/o – 8/2 – 12

- dámsky kaderník v r. 1904 - 1955

311

Hauriss Imre

(1898 – 1951)

8

VIII/o – 7/2 – 16

- daňový úradník, krajinársky umelecký fotograf

313

Hegyesi János

(1857 – 1924)

8

VIII – Nr1 – 10 (45)

- mestský úradník

314

Hegyesi János

(1868 – 1962)

8

VIII/o – Kr/4 – 13

- strojný zámočník, správca mestského vodovodu a kanalizácie

316

Helis Michal

(1882 – 1950)

8

VIII – 11 – 20 (60)

- čižmársky majster od r. 1912, jeho práce získali ocenenia na viacerých priemyselných výstavách

323

Hiscsák János

(1880 – 1968)

8

VIII/o – 4/1 – 13

- čižmársky majster

329

Holományi István 

(1880 – 1949) 

8

VIII – Nr1 – 21 (35)

- staviteľ v r. 1906 - 1937

330

Homola Štefan 

(1864 – 1952) 

8

VIII/o – 7/1 – 24

- evanjelický kňaz, správca farnosti Slovenskej evanjelickej obce v Košiciach 

336

Hrabovszký Anton „Frici“

(1914 – 1990)

8

VIII – Nr 2 – 21 (44) (urna)

- železničný výpravca, aktívny člen Karpatského spolku

337

Hric Štefan

(1873 – 1961)

8

VIII – Nr1 – 1(54)

- rušňovodič Košicko-bohumínskej železnice od r. 1917, neskôr hlavný rušňovodič košického depa

341

Hubay Bálint

(1897 – 1987)

8

VIII/o – 9/2 – 18

- bankový úradník, aktívny turista, organizátor pretekárskeho lyžovania, tajomník Karpatského spolku

374

Jochmann Štefan

(1875 – 1953) 

8

VIII – Nr 2 – 13 (50)

- mäsiar a údenár od r. 1905 majiteľ továrne na mäsové výrobky od r. 1930 a predajne na Hlavnej ulici, ktoré vyvážal aj do zahraničia

396

Kaukes Kálmán 

(1898 – 1948) 

8

VIII – 5 – 3

- športovec, kapitán futbalového mužstva Törekvés Košice, zápasnícky tréner 

419

Klema Július 

(1893 – 1960) 

8

VIII/o – 4/1 – 14

- elektortechnik, predajca rádií a elektrospotrebičov, aktívny športovec - zápasník

449

Kosztka Imre Dr. 

(1875 – 1955) 

8

VIII/o – 1 - 7  

- tabulárny sudca

459

Kozár Sándor

(1888 – 1948)

8

VIII – Nr - 7 (16)

- kalvínsky kňaz

462

Kralovánszky Andreas

(1876 – 1948)

8

VIII – Nr – 3 (12)

- bankový úradník, významný člen Košickej poľovníckej spoločnosti

467

Kriskó Miklós Dr.

(1887 – 1971)

8

VIII/o – Kr/4 –  8

- sudca krajského a tabulárneho súdu, v Košiciach od r. 1924 

489

Lackner Emil

(1897 – 1969)

8

VIII - 1 – 24

- autoelektrikár, majiteľ autoservisu

496

Lefter Jenő

(1888 – 1951)

8

VIII – Nr 2 – 12 (51)

- pernikár, od r. 1923 majiteľ výrobne s viac než 200 ročnou tradíciou

503

Lesch Jenő

(1900 – 1949)

8

VIII/o – Vr – 6 

- hostinský od r. 1930, člen výboru Živnostenského spoločenstva

516

Löffler Béla 

(1906 – 1990) 

8

VIII/o – trojuholník 

- výtvarník, sochár, pôvodným povolaním zubný technik, jeho meno nesie galéria na Alžbetinej ulici

536

Manni Enrico

(1897 – 1951)

8

VIII – Vr – 46

- operný spevák, pedagóg

537

Márer Alexander Dr.

(1877 – 1953)

8

VIII – 1 – 25

- hlavný súdny radca

553

Mayer Frigyes

(1902 – 1970)

8

VIII/o – 1 – 4

- technický úradník pivovaru Bauernebl, aktívny člen Karpatského spolku

558

Messinger Géza Dr.

(1884 – 1951)

8

VIII/o – 8/1 – 16

- advokát

564

Mihalovič Eugen 

(1880 – 1951) 

8

VIII – Vr – 54

- typograf, popredný funkcionár Soc.- dem. strany v Košiciach, publikačne činný, zakladateľ a funkcionár Turistického spolku Priateľov prírody (1911)

570

Mikler Lajos Dr.

(1883 – 1952)

8

VIII/o – 4/2 – 15

- tabulárny sudca

571

Mikloš Mikuláš

(1917 – 1951)

8

VIII/o – 1 – 15

- v r. 1945 – 1950 majiteľ Módneho domu na Hlavnej ulici (textil)

584

Nádor Ľudevít Dr.

(1887 – 1952)

8

VIII/o – 4/2 – 12

- lekár, v Košiciach od r. 1918

586

Nagyiday Ernest Dr. 

(1907 – 1990) 

8

VIII/o – trojuholník – (urna)

- advokát 

587

Nagyiday Tibor 

(1909 – 1976) 

8

VIII/o – trojuholník – (urna)

- klobučník

588

Najmik Jenő Dr.

(1913 – 1980)

8

VIII – Nr1 – 11 (44)

- detský lekár, od r. 1952 okresný pediater

598

Nevezi Dezső

(1925 – 1952)

8

VIII/o – 4/1 – 9

- košický horolezec, zahynul počas horolezeckej túry vo Vysokých Tatrách

599

Nevezi Štefan

(1912 – 1990)

8

VIII – 1 – 41

- krajčír, tajomník Turistického spolku Priateľov prírody

606

Novák Zakariás

(1885 – 1969)

8

VIII/o – 1 – 20 

- elektrotechnik, majiteľ predajne na Mlynskej ulici 

611

Ocsics Andor

(1854 – 1952)

8

VIII/o – 7/1 – 22

- čašník, po r. 1920 majiteľ výletného hostinca v Čermeli

632

Papinčák Vojtech

(1912 – 1977)

8

VIII – 2 – 25

- cukrár

663

Pollák Gyula

(1886 – 1954)

8

VIII – 1 – 23

- staviteľ

664

Pomietlo Jozef

(1869 – 1949)

8

VIII – 4 – 21

- majiteľ vodoištalačného podniku

687

Rášky Štefan 

(1893 – 1945)

8

VIII – 1 – 3 (symbol. hrob)

- kurič Mestských verejných podnikov, funkcionár KSČ, zahynul v koncentračnom tábore Sachsenhausen

702

Rohlena Jaroslav

(1886 – 1951)

8

VIII/o – 6/1 – 7

- reštauratér, nájomca reštaurácie v hoteli Schalkház, majiteľ hotela Imperiál

715

Rožič Eugen 

(1871 – 1949) 

8

VIII/o – Kr/1 – 3

- riaditeľ finančného úradu

724

Satmári Ján

(1888 – 1959)

8

VIII/o – 6/2 – 12

- obuvnícky majster, turista

725

Sedlák Imrich

(1926 – 1972)

8

VIII – 3 – 4

- historik, publicista

731

Schaller Ernő

(1869 – 1949)

8

VIII – 8 – 5

- staviteľ, projektant

742

Schmögner Rudolf

(1895 – 1977)

8

VIII – Vr – 62

- strojný zámočník

758

Stoffan Oszkar

(1889 – 1969)

8

VIII – 1 – 43

- poštový a telegrafný inšpektor

764

Sütő András

(1867 – 1948)

8

VIII – Nr – 22 (28)

- majiteľ prepravnej firmy

768

Szalamin Elek

(1849 – 1930)

8

VIII/o – Kr/4 – 4

- finančný radca 

769

Szalamin Elek

(1879 – 1945)

8

VIII/o – Kr/4 – 4

- vrchný súdny radca, zahynul v koncentračnom tábore

786

Szitár Lajos

(1886 – 1965)

8

VIII – Vr – 28

- krajčír, aktívny člen spolku Priateľov prírody

787

Szmrecsányi Pál 

(1884 – 1954) 

8

VIII/o – 1 –  3

- advokát

802

Šterbinský Štefan 

(1902 – 1981)

8

VIII  – 1 – 28

- mestský lesník

803

Štofko Ferdinand 

(1891 – 1951) 

8

VIII/o – 7/1 – 20

- majiteľ vinárne „U 12 poštolov“

804

Štofko Ladislav  Ing. arch.

(1896 – 1980)

8

VIII/o – 7/1 – 20

- architekt, pracovník Stavoprojektu Košice

818

Till Dionýz Ing. 

(1889 – 1964) 

8

VIII/o – 2/2 – 2

- riaditeľ Mestského lesného úradu

829

Tumidalský István

(1892 – 1951)

8

VIII – Vr – 47

- štátny lesník

851

Vindiš Imro

(1912 – 1960) 

8

VIII – Vr – 9

- vlastivedný pracovník, autor prác s turistickou tematikou

856

Vozár Viktor

(1871 – 1950)

8

VIII/o – 5/2 – 9

- stolársky majster, mykológ

2

Adriányi Kornel 

(1856 – 1928)

9

IX/a – 1 – 101

- železničný inšpektor

14

Andráši Július

(1897 – 1968)

9

IX/1 – 4 – 36

- obuvník, funkcionár Turistického spolku priateľov prírody

15

Andreász Eugen 

(1902 – 1994)

9

IX /2 – 6 – 37

- kovorobotník, fotograf

20

Augusztiny Elek

(1851 – 1917)

9

IX/a – 1 – 103

- riaditeľ reálnej školy

24

Baksay József

(1884 – 1969)

9

IX – 1 – 40

- remenár a brašnár od r. 1907

50

Békefi Adolf 

(1871 – 1945)

9

IX/b – 2 – 58 (symb.hrob)

- krajčír, robotnícky funkcionár, predseda spolku Priateľov prírody od r. 1911, zahynul v koncentračnom tábore

65

Binder Ernő

(1855 – 1938)

9

IX/a – 1 – 6/7/8

- majiteľ obchodu s textilom v r. 1884-1913, podporoval rozvoj cestovného ruchu

67

Binder Samu

(1858 – 1917)

9

IX/a – 1 – 64

- majiteľ obchodu s lahôdkami „U modrej gule“ od r. 1886

80

Bodon Mihály

(1876 – 1945)

9

IX/5 – 7 – 35

- tajomník poisťovne

91

Braksátor Albert

(1889 - 1945)

9

IX – 1 – 64

- stolársky majster

113

Bukovinský Július 

(1903 – 1975)

9

IX/a – 5 – 98

- výtvarník, maliar - krajinár

122

Buzsitzky István

(1871 – 1955)

9

IX – 1 – 15

- typograf, funkcionár Spolku košických kníhtlačiarov od r. 1899

125

Cicholes Ján

(1889 – 1972)

9

IX /4 – 7 – 12

- rím.-kat. kňaz

127

Collinásy Juraj 

(1907 – 1963)

9

IX/a – 7 – 98

- poštový úradník, výtvarník - maliar

137

Csigás István

(1870 – 1920)

9

IX – 1 – 81

- murár, člen výboru odborovej organizácie stavebných robotníkov

169

Dinda Július

(1893 – 1974)

9

IX – 8 – 25 

- kníhviazač

173

Dorkó István

(1906 – 1987)

9

IX – 1 – 57

- rámovač obrazov, športovec – lyžiar, člen Karpatského spolku

180

Dreyschock Gyula

(1870 – 1913)

9

IX/a – 4 – 7

- hlavný poštový úradník, organizátor odborných kurzov

186

Duffer Gyula

(1893 – 1945)

9

IX/ 4 – 2 – 1

- obuvnícky majster 

187

Duke Ede 

(1877 – 1942) 

9

IX/a – 2 – 104

- riaditeľ ľudovej školy, iniciátor výstavby rím.-kat. kostola vo Vyšnom Opátskom

213

Faix Adolf

(1870 – 1944)

9

IX – 5 – 47

- stolársky majster

216

Farkaš Dezider 

(1895 – 1944) 

9

IX/a – 7 – 107

- technický úradník, športovec (vrh guľou a hod oštepom), majster Uhorska vo vrhu guľou v r. 1915, funkcionár KAC 

234

Francz Vilmos

(1859 – 1933)

9

IX/a – 2 – 102

- evanjelický kňaz

250

Gáspár Sándor

(1867 – 1943)

9

IX – 1 – 12

- zakladateľ a majiteľ I. šoférskej školy v Košiciach

252

Gáty Mór MUDr.

(1891 – 1951)

9

IX/a – 8 – 73

- zubný lekár, od r. 1922 v Košiciach, angažoval sa v Košickom robotníckom ľavicovom hnutí

258

Gerecz Lajos

(1851 – 1938)

9

IX/a – 1 – 78

- profesor deskriptívnej geometrie na vyššej reálnej škole od roku 1897

262

Glazer József

(1864 – 1912)

9

IX/a – 1 – 17

- strojný zámočník Koš.-bohumin. železnice

267

Gomboš Alojz prof. MUDr.

(1929 – 2000)

9

IX/a – 2 – 40

- lekár – anatóm, nefrológ, autor mnohých odborných štúdií

276

Grečner Karol

(1866 – 1947)

9

IX/b – 2 – 60

- predseda okresného súdu od r. 1925 a tabulárny sudca

300

Hamrák Miško

(1952 – 1968)

9

IX/a – 5 – 96 (obeť r. 1968)

- študent učilišťa VSŽ, zastrelený 21.8.1968 na Hlavnej ulici počas príchodu vojsk Varšavskej zmluvy do Košíc 

327

Hojszák József 

(1885 – 1934) 

9

IX/a – 1 – 5

- hostinský, v jeho hostinci na Peštianskej ceste sa dlhé roky schádzali športovci a funkcionári košického maratónu, košický šport podporoval aj finančne

343

Hudák András

(1865 – 1943)

9

IX – 1 – 9

- tesársky majster

356

Illés Lajos

(1902 – 1964)

9

IX/2 – 6 – 41 

- primáš cigánskej kapely

360

Janthó Béla 

(1872 – 1926) 

9

IX/a – 1 – 23

- majiteľ cukrárne v Levočskom dome

369

Jaszusch Béla 

(1898 – 1965) 

9

IX/1 – 2 – 13  

- mäsiar, hostinský, výrobca známej Košickej čiernej slaniny a šunky, dovozca anglických ošípaných, športový funkcionár

383

Kálna Vojtech

(1925 – 1963)

9

IX/a – 8 – 100

- akademický maliar

386

Kamerer Béla

(1905 – 1972)

9

IX/2 – 4 – 17

- úradník elektrární, aktívny člen Karpatského spolku

387

Kapcár Štefan

(1889 – 1971)

9

IX/3 – 3 – 10

- pekársky robotník, odborársky funkcionár

389

Karkošiak Štefan

(1891 – 1965)

9

IX/a – 6 – 116

- finančný úradník, odborársky funkcionár, funkcionár Košického robotníckeho športového spolku (KMSE)

401

Keresztessy Ferenc

(1896 – 1944) 

9

IX – 1 – 47

- učiteľ, v r. 1937 – 1944 riaditeľ meštianky

418

Klema Elemér

(1902 – 1944)

9

IX – 1 – 43 (vojnová obeť)

- zamestnanec železiarstva, všestranný športovec, zápasník, člen spevokolov Guttenberg a Lýra

427

Kluka Nándor

(1886 – 1956)

9

IX/5 – 8 – 3

- obuvník, od r. 1932 predseda Živnostenského spoločenstva, zaslúžil sa o zriadenie živnostenskej zotavovne na Bankove

432

Kofčák Ladislav

(1948 – 1989)

9

IX/4 – 5 – 3

- elektrotechnik v Slovenských magnezitových závodoch, aktívny športovec – futbalista, hokejista, tréner 

442

Koreň Arpád

(1899 – 1969)

9

IX/2 – 8 – 5

- predavač v obchode s textilom, v r. 1931 zakladateľ a predseda Robotníckeho klubu turistov (Munkás turista klub) pôsobiaceho pod vplyvom KSČ

447

Kostelník Pavol

(1892 – 1946)

9

IX – 1 – 49

- stolársky majster

450

Kótay František

(1891 – 1945)

9

IX/a – 4 – 98 (symbol. hrob)

- účastník komunistického odboja za vojny, zahynul v koncentračnom tábore

451

Kotulič András

(1899 – 1962)

9

IX/a – 7 – 22

- dámsky krajčír

452

Kovalkovics István

(1857 -  1937)

9

IX/a – 1 – 105

- klobúčnik

468

Kriszt Andrej 

(1867 – 1953) 

9

IX/b – 2 – 1

- riaditeľ daňového úradu

477

Kukorelli Ľudovít

(1914 – 1944)

9

IX/a – 8 – 69 (symbol. hrob)

- dôstojník letectva, účastník odboja, partizánsky veliteľ, padol v boji neďaleko Habury

483

Kurucz Aurél 

(1889 – 1961) 

9

IX/a – 8 – 16

- hostinský, majiteľ reštaurácie na Hlavnej ulici, v rokoch 1928 – 1934 nájomca hotela Bankov

501

Lesch Ján

(1863 – 1946)

9

IX/b – 2 – 36

- obchodník s potravinami

509

Lesko József

(1888 – 1972)

9

IX/2 – 4 – 16

- riaditeľ ľudovej školy

523

Lukasiewicz Miloš doc. Dr.

(1919 – 1962)

9

IX/a – 8 – 78

- farmaceut, vysokoškolský pedagóg na Lekárskej fakulte UPJŠ

529

Macsinga János

(1896 – 1947)

9

IX/b – 2 – 92

- typograf

543

Martoncsik Andrej 

(1875 – 1943) 

9

IX/1 – 6 –  33

- staviteľ

557

Merényi János

(1857 – 1914)

9

IX/a – 1 – 113

- majiteľ predajne lahôdok na Hlavnej ulici

565

Mihalovič Mikuláš

(1906 – 1962)

9

IX/a – 7 – 83

- krajčír, odborársky funkcionár, po r. 1950 pracovník podniku Obnova - Vkus

566

Mihócza Štefan

(1889 – 1945)

9

IX/b – 2 – 81

- klampiar, aktívny člen spolku Priateľov prírody, zaslúžil sa o zriadenie zotavovne v Čermeli (dnes Alpinka)

567

Mihočik František

(1911 – 1975)

9

IX/1 – 2 – 16

- komunistický funkcionár, po r. 1950 predseda MsNV v Košiciach

580

Murányi József 

(1884 – 1914) 

9

IX – 4 – 33

- obchdoný agent

581

Mussák Viktor

(1918 – 1970)

9

IX/2 – 3 – 2

- úradník, aktívny člen TJ Turist klub Košice, značkár turistických chodníkov

583

Muzelák József

(1891 – 1969)

9

IX – 1 – 48

- stolársky majster

585

Nagy Arpád

(1908 – 1966)

9

IX/a – 6 – 111

- lekár, pred r. 1938 pôsobil ako riaditeľ kúpeľov v Novom Smokovci

596

Nepko Andrej

(1921 – 1966)

9

IX/2 – 4 – 8

- futbalista TJ Jednota Košice, československý reprezentant

609

Obete obesené na Hlavnej ulici

9

IX/a – 8 – 60 (symbol. hrob)

- išlo o 12 zaistených partizánov a vojenských zbehov, ktorí boli obesení „nilašmi“ a nemeckou políciou na stromoch Hlavnej ulice 5.1.1945. Pochovaní boli mimo Košíc. Dve tabule z ich symbolického hrobu boli odstránené

642

Perényi Štefan dr.

(1904 - 1980)

9

IX/a – 5 – 102

- lekár, po r. 1938 člen ilegálneho komunistického hnutia odporu

684

Rády Gyula

(1883 – 1970)

9

IX/2 – 3 – 6

- zámočník

686

Rapos Koloman

(1896 – 1965)

9

IX/1 – 4 – 11

- obuvnícky majster

722

Salmen Ferdinand 

(1877 – 1960)

9

IX/b – 2 – 45

- technický úradník Franckovej továrne, priekopník lyžovania

723

Sándor Oszkár

(1888 – 1963)

9

IX/a – 7 – 89

- stredoškolský profesor

726

Seefranz Nándor

(1870 – 1954)

9

IX – 1 – 14

- zámočnícky majster

729

Sekula Alexander

(1912 – 1947)

9

IX/b – 2 – 87

- filmový herec

730

Senderák Rudolf

(1889 – 1947)

9

IX/b – 2 – 84 

- strojný zámočník

746

Simai Vojtech Dr.

(1899 – 1955) 

9

IX/a – 8 – 72 

- lekár, angažoval sa ako ľavicovo orientovaný intelektuál

747

Simalya Mihály

(1862 – 1944)

9

IX – 1 – 54

- mestský záhradík

751

Spernovits Emil

(1839 – 1918)

9

IX/a – 2 – 37

- finančný úradník

791

Szoták András

(1876 – 1944)

9

IX – 1 – 36

- mediar, pozlacovač

794

Szubally Rezső

(1878 – 1962)

9

IX/c – 1 –22

- železničný úradník, aktívny člen Košického turistického kruhu  (nápis „Szubally család“)

805

Šucha Ľudovít

(1889 – 1969)

9

IX/a – 6 – 106

- riaditeľ ľudovej školy, ľavicovo orientovaný účastník odboja

808

Tajmr František

(1893 – 1966)

9

IX/a – 5 – 104

- majiteľ pekárne

809

Tar Štefan

(1895 – 1976)

9

IX/1 – 3 – 1

- typograf, odborový funkcionár

812

Tarjányi Béla

(1874 – 1945)

9

IX/3 – 5 – 1

- kovorobotník, odborový funkcionár

830

Tutko Pavol

(1863 – 1949)

9

IX/a – 2 – 58

- obchodník

831

Uhl Adolf

(1837 – 1887)

9

IX – 1 – 4

- mestský záhradík, zriadil park medzi Dómom sv. Alžbety a divadlom

832

Ulek Leopold

(1870 - 1947)

9

IX/c – 1 – 4

- stavebný majster, odborársky funkcionár

844

Vécsey Bertalan

(1887 – 1955) 

9

IX/a – 8 – 84

- staviteľ v Košiciach od r. 1908, predstaviteľ maďarského spoločenského a politického života

857

Vrančik František

(1895 – 1970) 

9

IX/1 – 4 – 20

- železničný úradník, umelecký a krajinársky fotograf

863

Weczera Anton

(1841 – 1917)

9

IX/a – 8 – 89/90

- stavebný majster

867

Wenetianer Artur

(1888 – 1970)

9

IX/2 – 6 – 1 

- majiteľ drogérie

874

Windegg Rezső

(1868 – 1916)

9

IX/a – 2 – 70

- tabulárny sudca

879

Wurm Mikuláš 

(1896 – 1969) 

9

IX/a – 7 – 95

- účastník VOSR 

882

Zarembová Rozália 

(1900 – 1973) 

9

IX/a – 5 – 87

- spisovateľka, účastníčka partizánskeho hnutia

11

Andrássy Dezső

(1905 – 1962)

10

X - 10 – 55

- obuvník, horolezec 

230

Földes József

(1886 - 1965)

10

X – 19 – 55 

- mestský úradník, predseda spolku Priateľov prírody, priekopník lyžovania, iniciátor výstavby turistických chát 

340

Hroby vojakov Sovietskej armády

10

X/a – a8 – 1

- pamätný areál obsahuje 128 individuálnych hrobov a spoločný hrob 2894 sovietskych vojakov padlých pri oslobodzovaní Košíc v decembri 1944 a januári 1945

429

Kmetz Ján

(1884 – 1946)

10

X – 9 – 1

- holič, funkcionár Turistického spolku košických živnostníkov

629

Pamätník a hr. vojakov 1. sv. vojny

10

X/11

- pietny hájik sa nachádza na mieste bývalých hrobov padlých vojakov  

690

Rédeky Štefan JUDr.

(1883 – 1946) 

10

X – 17 – 1 

- advokát

733

Schmidt Desiderius

(1898 – 1973)

10

X/b – 1 – 1 

- rím.kat kňaz

796

Šebeš Vojtech

(1898 – 1974)

10

X – 19 – 15

- kovorobotník, priekopník lyžovania v spolku Priateľov prírody

814

Teglassy Ernő

(1916 – 1970)

10

X – 1 – 1 

- mestský technický úradník, skaut, lyžiarsky pretekár

120

Buš Maximilián

(1909 – 1990)

11

XI/VI – 1 – UH

- akademický maliar

209

Exelová Lujza 

(1917 – 1981) 

11

XI/5 – 6 – 16

- herečka Štátneho divadla

436

Kolbenheyer Tibor prof. RNDr.

(1917 – 1993)

11

XI/2 – 7 – 1 (urna)

- banský geológ, vysokoškolský pedagóg, rektor VŠT v Košiciach v r. 1955-1963

495

Lebenský Andrej 

(1914 – 1984) 

11

XI/10 – 8 – 12

- známy košický futbalista (KAC Košice)

712

Rozložník Ladislav prof. Ing.

(1931 – 1991) 

11

XI/6 – 3 – 9 UH

- geológ, zakladateľ katedry geológie a mineralógie na VŠT, dekan baníckej fakulty 

184

Dudovičová Helena

(1922  –1945)

12

XII/b – 3 – 22 (vojnová obeť)

-  zatknutá a popravená pri Ťahanovskom tuneli 17.1.1945    

185

Dudovičová Irena 

(1898 – 1945) 

12

XII/b – 3 – 23

-  zatknutá a popravená pri Ťahanovskom tuneli 17.1.1945    a zlomený kríž, vojnová obeť)

339

Hroby čs. a maďarských voj.

12

XII/b

- na parcele je pochovaných spolu 122 vojakov, niektorí v samostatných hroboch

109

Bugoš Jozef

(1883 – 1965)

13

XIII – 3 – 29

- krajčír, aktívny člen spolku priateľov prírody

274

Görög Gyula

(1858 – 1921)

13

XIII – 31 – 20

- profesor reálky v r. 1876-1908 (maďarčina, nemčina)

277

Grisa Anton

(1913 – 1966)

13

XIII – 13 – 30

- herec, dramatik

299

Hammel Viliam 

(1894 – 1981)

13

XIII – 6 – 33

- stredoškolský prof. gréčtiny a latinčiny, po r. 1938 člen Slovenského katolíckeho kruhu

349

Hutlas Ján

(1885 – 1965)

13

XIII – 9 – 36

- stredoškolský profesor maďarčiny a latinčiny od r. 1928 v Košiciach, 1939 - 1945 riaditeľ gymnázia

377

Jurga František prof. RNDr.

(1909 – 1963) 

13

XIII – 3 – 31

- vysokoškolský pedagóg, matematik, dekan Strojníckej fakulty VŠT v r. 1952-1955,

415

Kladek János

(1869 – 1940) 

13

XIII – 1/2 – 7/8

- staviteľ 

416

Kladek Štefan

(1904 – 1980)

13

XIII – 1/2 – 7/8 

- staviteľ, postavil ochodzu okolo Urbanovej veže (1944)

438

Kolesár Jozef 

(1933 – 1968) 

13

XIII – 27 – 18 (obeť r. 1968)

- robotník, 21.8.1968 na Námestí Osloboditeľov utrpel smrteľné zranenie po priestrele hlavy

485

Kuszka Nándor 

(1841 – 1903) 

13

XIII – 1 –  1 

- majiteľ firmy na výrobu nábytku „Kuszka&Orth“

623

Osztian Kálmán

(1883 – 1966)

13

XIII – 11 – 15

- stredoškolský profesor matematiky a fyziky, od r. 1939 riaditeľ štátneho dievčenského gymnázia

624

Osztian Kálmán

(1914 – 1987)

13

XIII – 11 – 15

- stredoškolský profesor

752

Spielmann Károly 

(1825 – 1903) 

13

XIII – 1/2 – 40

- obchodník s lahôdkami

795

Šándó Sándor

(1887 – 1962)

13

XIII – 1- 27

- horár na Csákyho majetkoch, po r. 1926 horár mestských lesov

800

Šomvársky Ján

(1891 – 1976)

13

XIII – 37 – 18

- stredoškolský profesor, vlastivedný pracovník, etnograf

824

Tóth Gyula

(1898 – 1968)

13

XIII – 28 – 7

- kovorobotník, turista, lyžiar, majiteľ hostinca Plesnivec na Hornom Bankove

828

Tumidalský Endre

(1896 – 1978)

13

XIII – 37 – 4

- kovorobotník

864

Wein János

(1863 – 1926)

13

XIII – 37 – 20

- profesor priemyselnej školy

1

Adamec Vojtech 

(1926 – 1973)

14

XIV/6 – 4 – 3

- hudobný skladateľ 

5

Alth Ľudovít

(1888 - 1970)

14

XIV/2 – 4 – 29

- evajnelický kňaz, senior

13

Andrássy Július

(1911 – 1968)

14

XIV/a – 4 – 13

- významný horolezec, podnikal prvovýstupy v Tatrách

23

Bakitta Ján

(1887 – 1975)

14

XIV/4 – 4 – 37

- kominársky majster

43

Batik Ján

(1902 – 1977)

14

XIV/5 – 2 –  4

- zámočník, člen spolku priateľov prírody, významný horolezec

59

Bidovský Július

(1898 – 1967)

14

XIV/6 – 2 – 54

- krajčír, odborársky funkcionár

87

Borgoň Mikuláš 

(1907 – 1971) 

14

XIV/5 – 3 – 35

- sudca, slovenský kultúrny pracovník

112

Buchner Sándor

(1884 – 1975)

14

XIV/3 – 1 – 25

- umelecký zámočník, zvonolejár

117

Bunganič Ivan Dr.

(1901 – 1971)

14

XIV/5 – 3 – 5

- stredoškolský profesor

155

Čáni Ľudevít 

(1866 – 1921)

14

XIV/6 – 4 – 60 

- obchodník, slovenský kultúrny, politický a kultúrny činiteľ

191

Dunajszky Károly

(1873 – 1919)

14

XIV/6 – 4 – 66/67

- krajčírsky majster

211

Fabinyi Gyula 

(1838 – 1920)

14

XIV/a – 1 – 23

- učiteľ ľudovej školy, funkcionár viacerých spolkov, tajomník evanjelickej školskej stolice, nositeľ rytierskeho rádu Františka Jozefa 

218

Fekete Jozef

(1901 – 1986)

14

XIV/4 – 4 – 71

- osvetľovač v Štátnom divadle, športovec – lyžiar, turista, cyklista, v r. 1928 jeden zo zakladateľov pretekov Košice – Tatry - Košice

243

Gaál István

(1908 – 1967)

14

XIV/1 – 4 – 20

- kalvínsky kňaz

245

Gabrik-Rosenberg Jozef

(1892 – 1962) 

14

XIV/1 – 2 – 65

- typograf, majiteľ tlačiarne

251

Gašpar Ján 

(1891 – 1976)

14

XIV/6 – 1 – 72

- riaditeľ ľudovej školy

261

Glatz Konrád

(1876 – 1943)

14

XIV/a – 2 – 3/4

- hlavný železničný inšpektor

265

Göbl Róbert

(1903 – 1976)

14

XIV/5 – 1 – 44

- cukrársky majster

291

Hacken Rudolf

(         – 1944) i.m.

14

XIV/4 – 1 – 64 (symbol. hrob)

- účastník odboja, zahynul v koncentračnom tábore, v minulosti bola po ňom pomenovaná ulica v Košiciach

344

Hudák Anton

(1899 – 1965)

14

XIV/2 – 1 – 3

- rím.-kat. kňaz

378

Kacziba Ján 

(1905 – 1976)

14

XIV/5 – 2 – 56

-stolár, výrobca lyží a športových člnov, aktívny lyžiar, turista a vodák

394

Kátlovský Štefan ThDr.

(1906 – 1968)

14

XIV/3 – 1 – 6

- senior evanjelickej cirkvi, biskup 

404

Kertész Gyula

(1877 – 1965)

14

XIV/1 – 3 – 17

- učiteľ, riaditeľ ľudovej školy

425

Klobušovský Ján

(1899 – 1969)

14

XIV/3 – 4 – 7

- rím.-kat. kňaz

479

Kunay Emil

(1898 – 1945)

14

XIV/2 – 4 – 28 (symbol. hrob)

- úradník, zahynul v pracovnom tábore Jenakijevo (ZSSR), odvlečený agentmi NKVD

504

Lesch Jonathán

(1846 – 1919)

14

XIV/6 – 4 – 76

- zámočník, výrobca kočov

511

Lincz Vilmos

(1849 – 1918)

14

XIV/6 – 4 – 8

- dámsky kaderník

517

Lohner Štefan

(1912 – 1973)

14

XIV/1 – 4 – 37

- účastník odboja, partizán

545

Martoník Ladislav 

(1944 – 1968) 

14

XIV/3 – 2 – 2  (obeť r. 1968)

- vysokoškolák, tragicky zahynul na Prešovskej ceste pri príchode okupačných vojsk počas príchodu okupačných vojsk 21.8.1968

555

Megay Gusztáv 

(1867 – 1920) 

14

XIV/a – 1 – 20

- majiteľ známej cukrárne na Hlavnej ulici, (dnes kaviareň Carpano)

569

Michalič Viktor 

(1907 – 1972)

14

XIV/1 – 4 – 52

- gr.kat. kňaz

597

Netusil Vincze

(1871 – 1919)

14

XIV/6 – 4 – 50

- údenár, výrobca šunky a salámy, ocenený na medzinárodných výstavách

608

Novelly Lajos

(1865 – 1920)

14

XIV/a – 1 – 10

- obchodník s lahôdkami

626

Pačenovský  Samuel 

(1892 – 1971) 

14

XIV/6 – 4 – 23

- stredoškolský profesor telocviku, šermiarsky majster

643

Petách Emil PhDr. CSc.

(1915 – 1987)

14

XIV/2 – 4 –  56 (urna)

- historik, múzejník, numizmatik

668

Pospíšil Josef plk. MUDr.

(1866 – 1919)

14

XIV/6 – 3 – 34

- vojenský lekár, zomrel v období bojov s vojskami Maďarskej republiky rád

708

Rosenberg Lajos

(1906 – 1965)

14

XIV/a – 2 – 66

- typograf

757

Stock Béla

(1863 – 1919)

14

XIV/a – 1 – 6 (vojnová obeť)

- kožušnícky majster, zastrelený pošas stanného práva po príchode československých vojsk do Košíc v r. 1919

847

Ventko Ferencz

(1863 – 1921)

14

XIV/6 – 4 – 88/89

- umelecký kamenár

878

Wuksta Mikuláš

(1894 – 1971)

14

XIV/6 – 3 – 19

- stolársky majster, turista, lyžiar, člen Robotníckeho klubu turistov

880

Zámbory András

(1841 – 1907)

14

XIV/1 – 1 – 3/4

- mäsiarsky majster

83

Böhm Aurel

(1860 – 1929)

15

XV – 29 – 71

- hlavný intendant domobrany, generál

130

Csáky Vilmos

(1856 – 1924)

15

XV – 1 – 30

- hlavný železničný inšpektor, gróf

219

Fengya Igor

(1876 – 1933)

15

XV – 1 – 59

- predseda senátu vrchného súdu

224

Filipek Ferenc

(1866 – 1921)

15

XV – 1 – 6

- riaditeľ poisťovne „Generali“

246

Gabriny Ján

(1888 – 1926)

15

XV – 22 – 105

- hlavný železničný kontrolór

248

Galuška Ján

(1901 – 1965)

15

XV – 2 – 100

- majiteľ pekárne, pravicový maďarský politik

257

Gelleová Júlia

(1889 – 1982)

15

XV – 26 – 84

- robotníčka tabakovej továrne, funkcionárka ženského robotníckeho hnutia, populárna „Gelle máma“

289

Gymerská Libuša

(1922 – 1990) 

15

XV – 1 – 42 (urna)

- herečka Štátneho divadla v r. 1965 - 1983

290

Gymerský Anton   

(1918 – 1990)

15

XV – 1 – 42 (urna)

- herec Štátneho divadla, v r. 1971 – 1979 jeho umelecký vedúci

335

Hovan Bartolomej

(1912 – 1976)

15

XV – 17 – 6

- stolár, cvičiteľ FRTJ, člen robotníckych kultúrnych a telocvičných spolkov, účastník ilegálneho odboja 

346

Hudyma Karol

(1881 – 1941)

15

XV – 10 – 30

- mestský lesník

350

Hvizdos Mihály 

(1887 – 1945)

15

XV – 15 – 13 (symbol. hrob)

- elektromontér, politický väzeň, zahynul v koncentračnom tábore Sachsenhausen

381

Kalinovics Simon 

(1858 – 1932) 

15

XV –  1 – 78

- tesár, postavil kaplnku na Hornom  Bankove (1903)

439

Koleszár János

(1884 – 1936) 

15

XV – 24 – 33

- typograf v r. 1911 zakladajúci člen Turistického spolku Priateľov prírody

441

Kolodžej Ján

(1922 – 1977)

15

XV – 20 – 49

- partizán, príslušník I. čs. brigády J. Žižku

448

Kosztka Imre

(1848 – 1927)

15

XV – 27 – 48

- stolársky majster

478

Kukovszky Károly

(1838 – 1927) 

15

XV – 24 – 71

- umelecký zámočník, v 80. rokoch 19. storočia vytvoril kovania a kované brány pre Dóm sv. Alžbety

494

Lebenská Gizela 

(1916 – 1990)

15

XV –  2 - 85

 - populárna chatárka („Gizika“) na horských chatách Erika a Lajoška v 50.a 60. rokoch minulého storočia 

556

Menyhért Ladislav

(1914 – 1977)

15

XV – 29 – 15

- železničný úradník, predseda turistického oddielu pri TJ Lokomotíva Košice, jeho meno nesie „Menyhértov memoriál“, pravidelný výstup turistov na Prednú holicu 

593

Németh Pál

(1887 – 1938)

15

XV – 28 – 89

- hlavný lesný inžinier

600

Nezval Karol Rajmund

(1902 – 2000)

15

XV – 29 – 79 (urna)

- pôvodne kuchár, potom šéfkuchár v Novom Smokovci, od r. 1932 v Košiciach nájomca reštaurácie Royal, v r. 1936 – 1945 nájomca hotela Bankov 

658

Pohanka Karol „Apik“

(1911 – 1996)

15

XV – 8 – 37 (urna)

- grafológ, pozoruhodná postava košických kaviarní

770

Szamossy Ferenc

(1872 – 1928)

15

XV – 6 – 1/2

- majiteľ fotoateliéru

783

Szigetvári Gejza

(1870 – 1922)

15

XV – 15 – 8

- strojný zámočník

790

Szontágh Sándor

(1874 – 1940) 

15

XV – 28 – 60

- staviteľ

799

Šipoš Andrej

(1900 – 1975)

15

XV – 4 – 47

- typograf, ľavicovo orientovaný činiteľ robotníckeho hnutia, turista

807

Tabák Koloman

(1888 – 1934)

15

XV – 1 – 26

- majiteľ pekárne

839

Várady-Szakmáry Géza

(1860 – 1934)

15

XV – 29 – 90/91

- plukovník domobrany

877

Wolf János Gusztáv

(1852 – 1923)

15

XV – 18 – 9

- technický úradník vodární

881

Zanutto Valentino

(1848 – 1919)

15

XV –  3 – 69

- taliansky kamenár

884

Zatorszky Mihály

(1869 – 1922)

15

XV – 1 – 15

- čižmársky majster

157

Čisárik Ján

(1868 – 1948)

16

XVI/d – 3 – 16

- riaditeľ ľudovej školy 

212

Fagulya István

(1872 – 1957)

16

XVI/d – 6 – 12

- mäsiar a údenár

384

Kálniczky Géza Dr.

(1862 – 1938)

16

XVI/d – 8 – 16

- tabulárny sudca, venoval sa histórii súdnictva a šachu, predseda Košického šachového klubu

393

Kasza Lajos

(1861 – 1941)

16

XVI/e – 1 – 19

- obuvník, funkcionár Živnostenského spoločenstva

544

Martončik Vojtech 

(1868 – 1935) 

16

XVI/d – 2 – 10/11

-staviteľ

563

Mihalovics Eugen

(1899 – 1980)

16

XVI/a – 2 –  21

- typograf, príslušník vojsk Maďarskej republiky rád v r. 1919, odborový funkcionár po r. 1950

578

Moys Dezső 

(1881 – 1940)

16

XVI/d – 1 – 26

- hlavný železničný kontrolór

711

Rössler Richard Ing. 

(1855 – 1935) 

16

XVI/d – 2 – 12

- hlavný mestský inžinier od 1901

718

Ruszinyák Gyula

(1903 – 1982)

16

XVI/b – 2 – 33

- majiteľ storjárne

761

Strýko Marcel

(1955 – 1994)

16

XVI – 15 – 17

- politický disident v r. 1989-1990 predstaviteľ VPN, poslanec Národnej rady SR

779

Szendröi János

(1854 – 1941)

16

XVI/e – 1 – 4

- riaditeľ ľudovej školy

797

Šeda Antonín Ing. 

(1891 – 1938) 

16

XVI/d – 7 – 19

- technický komisár

28

Balázsi Mózes

(1918 – 1941)

17

XVII/11 – 3 – 97

- maď. vojak, obeť bombardovania Košíc v r. 1941

168

Die Lajos 

(1921 – 1941)

17

XVII/11 – 3 – 96 

- maďarský vojak, obeť bombardovania Košíc

338

Hrob a pamätník tal. vojakom

17

XVII

- na tomto mieste je v spoločnom hrobe pochovaných 73 talianskych vojakov, ktorých popravili nemeckí vojaci v novembri 1944 pri obci Bunetice

500

Lesch Béla 

(1923 – 1941) 

17

XVII/11 – 5 – 97 (vojnová obeť)

- obchodnícky učeň, obeť bombardovania Košíc 26.6.1941

590

Németh Bertalan 

(1903 – 1941) 

17

XVII/11 – 2 – 97 

- obeť bombardovania Košíc, maďarský vojak

655

Pócsi József 

(1914 –  1941) 

17

XVII/11 – 1 – 97 (vojnová obeť) 

- maďarský vojak, zahynul pri bombardovaní Košíc v r. 1941

677

Puskás Ferenc

(1928 – 1941)

17

XVII/11 – 4 – 97

- žiak, zahynul pri bombardovaní Košíc 26.6.1941 

171

Doboš Andrej

(1911 – 1997) 

18

XVIII – 67 – 36

- akademický maliar

312

Havlíček František

(1855 - 1933)

18

XVIII/a – 1 – 7

- hoteliér

358

Jakoby Július 

(1903 – 1985) 

18

XVIII/a – 1 – 56 (urna)

- akademický maliar

617

Orgován János

(1882 – 1931)

18

XVIII – 25 – 1

- cigánsky primáš

775

Szekeres István 

(1868 – 1943)

18

XVIII – 1 – 67 

- hlavný finančný radca

875

Wittich Gusztáv

(1875 – 1934)

18

XVIII/a – 1 – 52

- riaditeľ tlačiarne

152

Czeglédy Pál 

(1867 – 1938)

19

XIX – 11 – 4

- obuvník, organizátor osláv 1. mája (1897), po roku 1918 úradník okresnej nemocenskej pokladnice, predseda Turistického spolku Priateľov prírody

264

Göbel Ignác 

(1885 – 1966) 

19

XIX – 4 – 2

- dirigent a zbormajster robotníckych orchestrov v r. 1924 - 1964

331

Horkay Endre 

(1886 – 1938) 

19

XIX – 11 – 36

- umelecký zámočník, funkcionár odborového hnutia kovorobotníkov, člen mestského zastupiteľstva za KSČ, zakladateľ ŠK Törekves (snaha) v r. 1919 

333

Horváth Ferenc 

(1855 – 1939) 

19

XIX – 12 – 14

- huslista, cigánsky primáš európskeho významu, 

741

Schmögner Jozef

(1883 – 1936)

19

XIX – 7 – 19

- typograf, spoluzakladateľ Turistického spolku Priateľov prírody (1911)

833

Ungvársky Martin

(1871 – 1938)

19

XIX – 10 – 50

- obuvnícky majster

26

Balassa Sándor

(1879 – 1940)

21

XXI – 1 – 20

- riaditeľ pozemkového úradu

98

Brinský Vojtech

(1907 – 1999)

21

XXI – 4 – 31

- poštový úradník, lyžiar, významný horolezec

158

Čuprik Štefan

(1900 – 1941)

21

XXI – 15 – 6

- tesár, športovec, významný horolezec a lyžiar

280

Groch Július

(1910 – 1940)

21

XXI – 19 – 5  

- obchodník s lahôdkami, jeden z najlepších cyklistických pretekárov v Košiciach

720

Ruttkay Emil

(1879 – 1941)

21

XXI – 13 – 2

- sudca

859

Výrostko Jozef 

(1916 – 1999)

21

XXI – 4 – 46

- stredoškolský profesor, učiteľ angličtiny, po r. 1938 slovenský kultúrny činiteľ v Košiciach

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...