Spravujeme tieto cintoríny:

 

Postup pri úmrtí

Ak v rodine došlo k úmrtiu kontaktujte pohrebnú službu PAX.
Volajte číslo
055 / 62 557 86 alebo nonstop číslo 0903 650 360
Na vybavenie potrebných formalít budete potrebovať nasledujúce doklady:

- preukaz poistenca
- občianský preukaz / identifikačná karta ( zosnulého aj vybavovateľa)
- list o prehliadke mŕtveho
- doklad o hrobnom mieste

Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov.
- sobášný list rodičov
- rodný list dieťaťa
- občianské preukazy / identifikačnú kartu rodičov.
Pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní.

Používané pohrebné vozidlá