Harmonogram

obradov

"Čo dáva zmysel životu, dáva
zmysel i smrti."

 Štvrtok 19.4.2018

Miesto

Čas

Meno

Vek

Verejný cintorín 13:45 Urbanec Vojtech 89
       
Krematórium 11:45 Repašan Boris, Ing.

66

  13:45 Petrenko Jozef 61
       

 Piatok 20.4.2018

Miesto

Čas

Meno

Vek

Verejný cintorín 10:45 Sabol František 63
       
Krematórium 10:45 Petrašovičová Dagmar

89

  12:45 Kronová Mária 68
  13:45 Stejskalová Mária 84

 Sobota 21.4.2018

Miesto

Čas

Meno

Vek

Verejný cintorín 10:45 Hučková Helena 57