Výstavba 12 sekcie urnových hrobov


Začiatkom marca 2019 sa dokončila ďalšia sekcia na Južnom cintoríne – už dvanásta v poradí. Predaj urnových hrobov v najnovšej sekcii urnového hája na Južnom cintoríne bude spustený práve v týchto dňoch. K dispozícii je nových 48 urnových hrobov v piatich farebných variantoch a troch typov pomníkov. Tak vzniká možnosť až pätnástich rôznych kombinácií, z ktorých, ako dúfame, si bude vedieť vybrať aj ten najnáročnejší klient. Pocit intimity a súkromia na tomto cintoríne do značnej miery poskytuje prostredie, ktoré sprítomňuje aj dostatočne vzrastlá vegetácia, ktorá bola vysadená už v predstihu, v predchádzajúcich rokoch.

 

Prázdny