Prevádzka Južného cintorína počas COVID-19


Vážení návštevníci Južného cintorína!

Kancelária Správy Južného cintorína je otvorená: Pondelok - Piatok: 7:00 - 11:30  a  12:30 - 15:00

  • pre potreby prenájmu nových hrobových miest 
  • pre servis pre aktuálnych nájomcov
  • pre potreby pohrebu a pochovávania.

Vstup do kancelárie je povolený vždy len jednej osobe a len v ochrannom rúšku.

V prípade potreby sme pre Vás k dispozícii v budove Správy cintorína,

 alebo nás stačí kontaktovať telefonicky na č.: 0949 43 99 52

Pohreb (uloženie urny) sa smie uskutočniť iba pri hrobe a pozostalí musia mať na tvári rúško!

 

Prázdny