Spravujeme tieto cintoríny:

 

Prezentácia v čakárni správy Verejného cintorína

Náplňou činnosti rozličných zložiek spoločnosti môže byť aj určitý druh osvetovej činnosti.
Správe cintorína sa počas „dušičiek 2010“ podarilo získať mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu zo strany verejnosti o priebehu informačnej kampane spojenej s prezentáciou svojej činnosti. Počas kampane sa rozdalo vyše 6.000 informačných letákov a množstvo
občanov prijalo pozvanie do obradnej siene, kde prezentácia počas 4 sviatočných dní bez prestania prebiehala. S prezentáciou bolo spojené aj ľahké občerstvenie, ktoré niektorí, hlavne deti využili.
Úspech celej akcie podnietil správu cintorína pokračovať v tejto edukačno – informačnej kampani prostredníctvom obrazovky umiestnenej v čakárni pred evidenciou pohrebov a hrobových miest. Občania tak majú možnosť oboznámiť sa s činnosťou správy cintorína počas celého roka a získať skutočné a nefalšované informácie o kremácii. Stále sa totiž stretávame s neodbornými a skreslenými fámami o kremácii.


Treba vedieť, že:
1. kremačná linka je schopná spopolniť v jednom procese iba jedinú rakvu,
2. po každej kremácii sa popol uloží do osobitnej a nezameniteľnej urny s číslom spopolnenia, menom zosnulého a ostatnými povinnými údajmi,
3. každý proces kremácie je počítačovo riadený a sledovaný aj z dispečingu výrobcu kremačnej linky, ktorý dokáže zablokovať akýkoľvek neodborný zásah aj na diaľku prostredníctvom internetu,
4. vkladanie rakvy do kremačnej linky je monitorované a obrazová dokumentácia sa ešte 1 rok uschováva,
5. každý obstarávateľ pohrebu má právo byť osobne pri vkladaní rakvy do kremačnej linky,
6. kremácia je ekologicky najčistejší a finančne i priestorovo najekonomickejší spôsob
pochovania.

späť