Spravujeme tieto cintoríny:

 

Vizualizácia kremačného procesu

Please Upgrade Your Flash Player

Get Adobe Flash player

 

V našej praxi sa čoraz častejšie stretávame s požiadavkou od pozostalých rodín vidieť na vlastné oči vkladanie rakvy s ich zosnulým príbuzným do kremačnej pece. Zákon prikazuje monitorovanie procesu spopolňovania a povinnosť prevádzkovateľa Krematória, aby umožnil obstarávateľovi pohrebu zúčastniť sa kremácie.

 Našou  morálnou povinnosťou je podávanie neskreslených a pravdivých informácií pozostalým rodinám z oblasti tanatologickej praxe. Ľudia si totiž neraz myslia, že sa naraz spopolňuje aj viac rakiev a zosnulí sa okrádajú. Prítomnosť obstarávateľa pohrebu na akte vkladania rakvy do kremačnej pece môže v budúcnosti významne ovplyvniť verejnú mienku a uviesť veci na správnu mieru.

späť